Loading...

History of Classical Scholarship


Results 81 - 87 of 87

VOSSIUS,I.- BLOK,F.F. Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655. Groningen, Forsten, 1999. 534 p. Cl. 25 cm
Book number: 085630 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Geschichte der klassischen Philologie, Königin Christina von Schweden, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Queen Christina of Sweden, Schweden, Sweden, Vossius, history, history of classical scholarship

€ 31,00
Book info

VRIES,G.J. DE. R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus. Amst., NHUM, 1981. 33 p. Wrs. 24 cm (Med. KNAW)
Book number: 065742 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, Holland, Netherlands, Niederlanden, history of classical scholarship

€ 7,00
Book info

VRIES,G.J. DE. De philoloog in de horde. Groningen, Wolters, 1955. 21 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
Book number: 026097 Euro 5.00

Keywords: Geschichte der klassischen Philologie

€ 5,00
Book info

WATSON,P. & C. TODESCHINI. The Medici conspiracy. The illicit journey of looted antiquities, from Italy's tomb raiders to the world's greatest Museums. N.Y., PublicAffairs, 2006. XX,377 p. Hardb. 24 cm
Book number: 108011 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Getty Museum, Metropolitan Museum, Sotheby's, classical philology

€ 29,00
Book info

WAUGH,E. De laatste latinist. (Scott King's modern Europe) door Evelyn Waugh. Vertaald door Hans Bronkhorst. Amsterdam, Uitgeverij de Tijd, n.d. (1947 or later). 96 p. Cloth. 19 cm
Book number: 079878 Euro 21.00

Keywords: satire

€ 21,00
Book info

WINCKELMANN,J.J.- Een portret in brieven. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.L. VAN DOLEN & E.M. MOORMANN. Baarn, Ambo, (1993). 429 p. Cloth 22 cm (Including dustjacket)
Book number: 151278 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, classical archaeology, classical art, history of scholarship, klassische Archäologie, klassische Kunst

€ 21,00
Book info

WOLTJER,J.- SLINGS,S.R. Jan Woltjer tegen de school van Cobet. Een evaluatie van 'Overleving en Kritiek' (1886) Amsterdam, KNAW, 2003. 34 p. Stiff wrappers 24 cm (Mededelingen KNAW)
Book number: 157040 Euro 7,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cobet, Dutch history, Geschichte der klassischen Philologie, Textkritik, VU, Vrije Universiteit, Woltjer, classical philology, history of classical scholarship, niederländische Geschichte, textual criticism

€ 7,00
Book info