Loading...

Classical dissertations


Results 41 - 60 of 292

TERTULLIANUS.- BORLEFFS,J.W.P. De Tertulliano et Minucio Felice. Groningen, Den Haag, Wolters, 1925. 123 p. Wrs. 24 cm (Diss., Gron.)(Sl. foxed)
Book number: 101089 Euro 19.00

Keywords: Africa, Afrika, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Church Father, Kirchenvater, Latin literature, Minucius Felix, Monatisten, Monatists, Tertullian, Tertullianus, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, römische Literatur

€ 19,00
Book info

TERENTIUS.- ALPHEN,P.J.M. VAN. Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw. Tilburg, Bergmans, 1954. XXVII,214 p. Wrs. (Diss.)(Cover worn)
Book number: 041662 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dutch translations, Geschichte der klassischen Philologie, Holland, Holländische Übersetzungen, Komödie, Latin literature, Terence, Terentius, Terenz, The Netherlands, classical philology, comedy, die Niederlanden, history of classical scholarship, römische Literatur

€ 15,00
Book info

TELS-DE JONG,L.L. Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie. Delft 1959. 140 p. Cl. 25 cm (Diss.)
Book number: 096931 Euro 11.00

Keywords: Antike

€ 11,00
Book info

TELLE,H. Formen der Beweisführung in den platonischen Frühdialogen. Bonn, Habelt, 1975. VIII,163 p. Wrs. 21 cm (diss., Univ. Freiburg)
Book number: 087927 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philosophie, Plato, classical philology, philosophy

€ 17,00
Book info

TEITLER,H.C. Notarii en exceptores. Een onderzoek naar rol en betekenis van notarii en exceptores in dienst van overheid en kerk in de Romeinse keizertijd (tot circa 450 A.D.). Utrecht, Hes, 1983. IX,380 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 087802 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Roman history, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, late antiquity, römische Geschichte

€ 15,00
Book info

TACITUS.- STRENG,G.M. Agricola, das Vorbild römischer Statthalterschaft nach dem Urteil des Tacitus. Bonn, 1970. 180 p. Stiff wrs. 21 cm (diss., Bonn)
Book number: 078055 Euro 15.00

Keywords: Agricola, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Britain, Britannia, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Roman history, ancient, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 15,00
Book info

TACITUS.- COUL,J.H.J. OP DEN. Tacitus' sarkasme en zijn karakter. Amst. 1931. VIII,175 p. Wrs. (Diss.) (Cover worn)
Book number: 044898 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Roman history, ancient, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 10,00
Book info

SWÜSTE,H.A.A. De structuur van de Latijnse zin. Een methodisch-didactische studie. Groningen, Wolters, 1963. VII,219 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 007300 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Sprachwissenschaft, Unterricht, ancient, classical philology, linguistics, römische Literatur, teaching

€ 8,00
Book info

SULPICIUS SEVERUS.- ANDEL,G.K. VAN. The Christian concept of history in the chronicle of Sulpicius Severus. Amst., Hakkert, 1976. 195 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 065499 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Roman history, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, klassische Philologie, late antiquity, römische Geschichte

€ 19,00
Book info

STRABO.- VLIET,E.C.L. VAN DER. Strabo over landen, volken en steden. Amsterdam, Assen, v.Gorcum, 1977. (8),342 p. Wrappers. 24 cm (Dissertation, trade edition)(Stamp on the title & frontcover)
Book number: 103469 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, ancient, classical philology, griechische Geschichte

€ 14,00
Book info

STRABO.- DIRKZWAGER,A. Strabo über Gallia Narbonensis. Leiden, E.J. Brill, 1975. XII,110 p. Wrappers. 24.5 cm (Dissertation, VU Amsterdam) (Introduction & commentary)
Book number: 157173 Euro 17.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Gallia, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Strabo, ancient, classical philology, griechische Geschichte

€ 17,00
Book info

STOOP,M.W. Floral figurines from South Italy. Assen, v.Gorcum etc., 1960. (12),84 p.; 12 pls. Cl. 25 cm (Diss.)
Book number: 104434 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Classical art and archaeology, Italien, Italy, classical philology, klassische Kunst und Archäologie

€ 19,00
Book info

STEYNEN,P.A.W. Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn. Nijmegen, Janssen, 1953. VIII,67 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 047701 Euro 8.00

Keywords: Antike

€ 8,00
Book info

STEUR,I. VAN DER. De lyrische metra van de Griekse tragedie. Aspecten van de metrische transpositie. Amst., Hakkert, 1969. (II),281 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 083072 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Metrik, Tragödie, ancient, classical philology, metrics, tragedy

€ 9,00
Book info

STEKELENBURG,A.V. VAN. De redevoeringen bij Cassius Dio. Delft, 1971. 166 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 098148 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Reden, Rhetorik, Roman history, ancient, classical philology, rhetoric, römische Geschichte, römische Literatur, speeches

€ 14,00
Book info

STEHOUWER,P.H.N.G. Étude sur Ops et Consus. Groningen, Djakarta, Wolters, 1956. VII,117 p. Wrs. 23 cm (Diss.)
Book number: 060646 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Roman religion, classical philology, römische Religion

€ 15,00
Book info

STATIUS.- TEN KATE,R. Quomodo heroes in Statii Thebaide describantur quaeritur. Groningen, Wolters, 1955. (III),121 p. Wrs. 24 cm (Diss.)(Cover superficially damaged)
Book number: 108364 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Statius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 19,00
Book info

STATIUS.- MOISY,S. VON. Untersuchungen zur Erzählweise in Statius' Thebais. Bonn, Habelt, 1971. X,120 p. Stiff wrs. 21 cm (diss., München)
Book number: 108365 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Latin literature, Statius, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 23,00
Book info

STATIUS. Thebaid. A commentary on book VII,1-451 (by) J.J.L. SMOLENAARS. Amst., Grüner, 1983. XXIV,265 p. Stiff wrappers 22 cm (Diss., UvA)
Book number: 117524 Euro 12.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Poesie, Thebae, Thebaid, Theben, Thebes, ancient, classical philology, poetry, römische Literatur

€ 12,00
Book info

SPITZBARTH,A. Untersuchungen zur Spieltechnik der griechischen Tragödie. Zürich, Rhein-Verlag, 1946. (V),109 p. Wrs. 23 cm (diss., Zürich)
Book number: 094975 Euro 18.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, ancient, classical philology, tragedy

€ 18,00
Book info