Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 121 - 140 of 597

CYPRIANUS. Keuze uit zijn geschriften. Ingeleid en vertaald door W.H. Beekenkamp. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1951. 88 p. Cloth. 19 cm (Klassieken der Kerk I,5) (OiN 155; occasionally scholarly pencil marginalia)
Book number: 101834 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity, römische Literatur

€ 8,00
Book info

CYRILLUS ALEXANDRINUS. Preeken. Ingeleid en vertaald door M. Costanza C.R.S.S. Bussum, Uitgeverij Paul Brand, 1946. 187 p. Wrappers 20 cm (OiN 156; Meesters van Gods woord)
Book number: 025591 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, late antiquity

€ 9,00
Book info

CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS. Catechesen of toespraken tot de doopelingen, I. Bewerkt door J. van Ruyven O.S.B. Amsterdam, de R.K. Boekcentrale, 1941. 86 p. Pocket 18 cm (OiN 157; Getuigen I,4; translation of Procatechesis & catech. 1-3) (Ex library copy)
Book number: 153074 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum

€ 7,00
Book info

DALBY,A. & S. GRAINGER. De keuken van Odysseus. Amst., Ambo, Anthos, 2000. 160 p. Paperback 22 cm (OiN Suppl. 12; original title: The classical Cookbook; 50 recipes from classical sources; anthology of Dutch translations of Apicius, Athenaeus, Cato and many others)
Book number: 113424 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Apicius, Athenaeus, De re coquinaria, Greek, Latin literature, classical philology, griechische, römische Literatur

€ 16,00
Book info

DE RAEDEMAEKER,F. De philosophie der Voorsokratici. Antw., Amst., Standaard-boekhandel, 1953. XLIII,423 p. Cl. 23 cm (OiN 52)
Book number: 115043 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anaxagoras, Anaximandros, Anaximenes, Antike, Antiquity, Democritus, Demokritos, Dissoi Logoi, Empedocles, Empedokles, Greek literature, Griechische Literatur, Heraclitus, Herakleitos, Leucippus, Leukippos, Parmenides, Plato Respublica, Presocratics, Pythagoras, Sophisten, Sophists, Thales, Vorsokratiker, Xenophanes, Zeno, ancient philosophy, classical philology, praesocratici

€ 17,00
Book info

DE RYNCK,P. & A. WELKENHUYSEN. De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Amst., Ambo, (1992). 432;40 p. Cloth 22 cm (Including the Supplement 1997)
Book number: 098390 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Bibliographie, Dutch, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, Niederländisch, bibliography, classical philology, römische Literatur, translations, Übersetzungen

€ 16,00
Book info

DEMETRIUS. De juiste woorden. Vertaald, ingeleid en besproken door D.M. SCHENKEVELD. Groningen, Historische Uitgeverij, 2000. 139 p. H.cl. 22 cm (OiN Suppl. 48)
Book number: 114387 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Rhetorik, classical philology, rhetoric

€ 21,00
Book info

DENEIRE,T. & J. PAPY. (Eds.) Gulden Librije: verleden, heden, toekomst. Leuven, 2007. 80 p., ills. Stiff wrs. 24 cm (Festschrift, published on the occasion of the retirement of A. Welkenhuysen, the moving force behind this library for many years)
Book number: 104358 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Belgien, Belgium, Geschichte der klassischen Philologie, Greek, Latin literature, classical philology, griechische, history of classical scholarship, römische Literatur

€ 16,00
Book info

DENKERS IN DE RING. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid door M. DOORMAN & W. VISSER. Amst., B. Bakker, 1994. 360 p. Pb. 21 cm (OiN 12; Plato, Lucretius, Lucianus, Tertullianus, Plotinus, Erasmus et 17 later philosophers; anthology, in Dutch translation, with introductions)
Book number: 113431 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Carnap, Descartes, Hegel, Heine, Hobbes, Hume, Kant, Lamettrie, Leibniz, Lenin, Lichtenberg, Marx, Nietzsche, Philosophie, Popper, Ryle, Sartre, Schopenhauer, Voltaire, Wittgenstein, ancient philosophy

€ 13,00
Book info

DICTYS CRETENSIS. Dagboek van de Trojaanse oorlog. Vertaling G. JANSSEN. Leeuwarden, Chaironeia, 2003. 265 p. Pb. 21 cm (OiN Suppl. 48)
Book number: 111486 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homeros, Homerus, Troja, Troy, classical philology

€ 15,00
Book info

DICTYS CRETENSIS. Dagboek van de Trojaanse oorlog. Vertaling G. JANSSEN. Leeuwarden, Chaironeia, 2003. 265 p. Pb. 21 cm (OiN Suppl. 48)
Book number: 114386 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Homer, Homeros, Homerus, Troja, Troy, classical philology

€ 15,00
Book info

DIDACHE. Leer der Twaalf Apostelen. Ingeleid, vertaald en toegelicht door J.C. PRINS. Voorwoord van D. PLOOIJ. Amst., Paris, n.d. (1931). 63 p. Hardb. 17 cm (Foxed)(Not in OiN)
Book number: 102243 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altphilologie, Antike, Antiquity, Patristics, Patristik, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum

€ 10,00
Book info

DIOGENES LAERTIUS. Uilen van Athene. Leven en leer van klassieke filosofen. Een bloemlezing vertaald en ingeleid door J.C.B. EYKMAN. Amst., Meulenhoff, (1966). 271 p. Pb. 20 cm (OiN 164; slightly used)
Book number: 102906 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 9,00
Book info

DIOGENES LAERTIUS. Leven en leer van beroemde filosofen. Vertaald door R. FERWERDA & J. EYKMAN. Baarn, Ambo, 1989. 435 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 49; incl. worn and faded dustjacket)
Book number: 102451 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Diogenes Laertius, Greek literature, Griechische Literatur, Laertios, Philosophie, classical philology, philosophy

€ 31,00
Book info

DIS MANIBUS. Romeinse grafschriften, verzameld, ingeleid en vertaald door I. GAY. Baarn, Ambo, 1994. 23 p. Wrs. 21 cm (OiN Suppl. 65)
Book number: 114275 Euro 5.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Epigraphik, Gräber, Inschriften, Lateinisch, Lateinische, Latin, ancient, classical philology, epigraphy, graves, inscriptions, römische Literatur

€ 5,00
Book info

DOVER,K.J. Homosexualiteit in het klassieke Griekenland. Amst., B. Bakker, 1989. 285 p.; 52 pls. Pb. 23 cm (OiN 41; passim quotations from Greek sources, translated by W. HOTTENTOT)
Book number: 113428 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Homosexualität, ancient history, classical philology, griechische Geschichte, homosexuality

€ 17,00
Book info

DUINKERKEN,A. VAN. Wereldhistorie per post. Een verzameling brieven uit alle tijden bijeengebracht en ingeleid door A. van Duinkerken. Amst., Contact, 1946. VII,320 p, pls. H.cl. 23 cm (OiN p. 41, 76, 117, 151, 155, 202, 272, 305, 322, 340, 343, 356, 374, 384; anthology; the first 60 p. letters from late antiquity and the Middle Ages, the next 40 contain letters from the Renaissance)
Book number: 113426 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Anastasius, Antike, Antiquity, Briefe, Constantinus Magnus, Correspondence, Cyprianus, Epistulae, Geschichte, Hieronymus, Julianus, Letters, Literatur, Middle Ages, Mittelalter, Paulus, Plinius, Ptloemaeus, Renaissance, Seneca, Sidonius, Symmachus, Trajanus, history, literature

€ 17,00
Book info

ELAUT,L. Antieke geneeskunde. In teksten van Griekse en Latijnse auteurs vanaf Homerus tot het begin van de Middeleeuwen. Samengebracht en vertaald door -. Antw., Amst., Standaard-Boekhandel, 1960. 439 p. Cl. 26 cm (No. 202 of 500 copies printed) (OiN 41)
Book number: 113063 Euro 46.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Medizin, Middle Ages, Mittelalter, Roman, Römische, Wissenschaft, classical philology, griechische, medicin, medicine, science

€ 46,00
Book info

ENK,P.J. Handboek der Latijnsche letterkunde van de oudste tijden tot het optreden van Cicero. Zutphen, Thieme, 1928 - 1937. 2 vols. in 3: 320; 339; 345 p. Cloth. 22 cm (OiN 41; foxed)
Book number: 066452 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, classical philology, römische Literatur

€ 23,00
Book info

EPICTETUS. De kolleges van Epictetus. Naar de aantekeningen van Arrianus vertaald door D.C. HESSELING. Haarlem, Tj. Willink, 1931. 416 p. Cl. 20 cm (OiN 99; name on title; strip of sellotape on on front pastedown)
Book number: 114281 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Epictetus, Epiktet, Greek literature, Griechische Literatur, ancient philosophy, antike Philosophie, classical philology

€ 17,00
Book info