Loading...

History of Classical Scholarship


Results 1 - 20 of 87

WOLTJER,J.- SLINGS,S.R. Jan Woltjer tegen de school van Cobet. Een evaluatie van 'Overleving en Kritiek' (1886) Amsterdam, KNAW, 2003. 34 p. Stiff wrappers 24 cm (Mededelingen KNAW)
Book number: 157040 Euro 7,00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cobet, Dutch history, Geschichte der klassischen Philologie, Textkritik, VU, Vrije Universiteit, Woltjer, classical philology, history of classical scholarship, niederländische Geschichte, textual criticism

€ 7,00
Book info

WINCKELMANN,J.J.- Een portret in brieven. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.L. VAN DOLEN & E.M. MOORMANN. Baarn, Ambo, (1993). 429 p. Cloth 22 cm (Including dustjacket)
Book number: 151278 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, classical archaeology, classical art, history of scholarship, klassische Archäologie, klassische Kunst

€ 21,00
Book info

WAUGH,E. De laatste latinist. (Scott King's modern Europe) door Evelyn Waugh. Vertaald door Hans Bronkhorst. Amsterdam, Uitgeverij de Tijd, n.d. (1947 or later). 96 p. Cloth. 19 cm
Book number: 079878 Euro 21.00

Keywords: satire

€ 21,00
Book info

WATSON,P. & C. TODESCHINI. The Medici conspiracy. The illicit journey of looted antiquities, from Italy's tomb raiders to the world's greatest Museums. N.Y., PublicAffairs, 2006. XX,377 p. Hardb. 24 cm
Book number: 108011 Euro 29.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Getty Museum, Metropolitan Museum, Sotheby's, classical philology

€ 29,00
Book info

VRIES,G.J. DE. De philoloog in de horde. Groningen, Wolters, 1955. 21 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
Book number: 026097 Euro 5.00

Keywords: Geschichte der klassischen Philologie

€ 5,00
Book info

VRIES,G.J. DE. R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus. Amst., NHUM, 1981. 33 p. Wrs. 24 cm (Med. KNAW)
Book number: 065742 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, Holland, Netherlands, Niederlanden, history of classical scholarship

€ 7,00
Book info

VOSSIUS,I.- BLOK,F.F. Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655. Groningen, Forsten, 1999. 534 p. Cl. 25 cm
Book number: 085630 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Geschichte der klassischen Philologie, Königin Christina von Schweden, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Queen Christina of Sweden, Schweden, Sweden, Vossius, history, history of classical scholarship

€ 31,00
Book info

VOSSIUS,G.J.- Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting door P. Tuynman. Amsterdam, NHUM, 1962. 23 p.; 40 plates. Wrappers. Oblong 8vo. 11x17 cm
Book number: 100093 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Bibliothek, Geschichte, Geschichte der klassischen Philologie, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Vossius, history, history of classical scholarship, library

€ 16,00
Book info

VIVES.- TOURNOY,G., J. ROEGIERS & C. COPPENS, (Eds.). Vives te Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni - 20 aug. 1993. Leuven, Leuven Univ. Press, 1993. 19,292 p. Wrs. 24 cm (Supplementa Humanistica Lovaniensia 8)
Book number: 105721 Euro 19.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 19,00
Book info

VIIth CONGRESS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF THE SOCIETIES OF CLASSICAL STUDIES. Summaries. N.pl., n.d. (ca. 1980). 46 p. Wrs. 29 cm (Mimeograph)
Book number: 077508 Euro 8.00

Keywords: Geschichte der klassischen Wissenschaft

€ 8,00
Book info

VERGILIUS.- SCHNEIDER,B. Vergil. Handschriften und Drucke der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, (1982). 217 p., ills. Stiff wrs. 26 cm (Exhibition cat.)
Book number: 115700 Euro 28.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, Humanismus, Latin literature, Renaissance, Vergil, Vergilius, Vergilius, Virgil, classical philology, history of classical scholarship, humanism, römische Literatur

€ 28,00
Book info

VALLA,L. De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio. Recensuit et apparatu critico instruxit Walther Schwahn. Editio stereotypa editionis primae (1928). Stuttgart, Leipzig, B.G. Teubner, 1994. XXVIII,82 p. Cloth. 20 cm (BT, Bibliotheca Teubneriana . Reprint edition Leipzig 1928)
Book number: 104966 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Betrug, Constantine the Great, Geschichte der klassischen Philologie, Kirchengeschichte, Konstantin der Grosse, Middle Ages, Mittelalter, Primat, Textkritik, Valla, church history, classical philology, fraude, history of classical scholarship, primate, textual criticism

€ 15,00
Book info

THESAURUS LINGUAE GRAECAE HAMBURGENSIS.- Fünfzig Jahre Thesaurus, 1944-1994. Aus den Archivschränken des Thesaurus herausgegeben von William Beck und Dieter Irmer. Hamburg, 1996. Thesaurus Linguae Graecae Hamburgensis, Archiv für Griechische Lexikographie, 1996. V,226 p. Wrappers 24 cm
Book number: 155467 Euro 25.00

Keywords: Geschichte der klassischen Philologie, Greek linguistics, Lexikographie, antike altertum antiquity, griechische Sprachwissenschaft, history of classical scholarship, lexicography

€ 25,00
Book info

STOLTE,B.H. Hendrik Brenkman, (1681-1736). Jurist and classicist. A chapter from the history of Roman law as part of the classical tradition. Groningen, Bouma, 1981. 144 p. Wrs. 24 cm (Diss.
Book number: 088583 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Geschichte der klassischen Philologie, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Roman law, history, history of classical scholarship, römisches Recht

€ 15,00
Book info

STEDELIJK GYMNASIUM TE UTRECHT. Programma voor de cursus 1964 - 1965. Utrecht 1964. 26 p. Wrs.
Book number: 007404 Euro 6.00

Keywords: Bildung, education

€ 6,00
Book info

SPOELDER,J. Prijsboeken op de Latijnse School. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels. Amst., Maarssen, APA-Holland Universiteits Pers, 2000. XIX,852 p.; ills., 33 pls. Cl. 23 cm (Diss.)
Book number: 109595 Euro 125.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Geschichte der klassischen Philologie, Prize book, Prize copy, classical philology, history of classical scholarship

€ 125,00
Book info

SENCIE,J.- In memoriam Monseigneur J. Sencie. 1865-1941. (Dit 'In memoriam' wordt door de Vereeniging 'Vlaamsche Leergangen te Leuven' aan haar beschermende leden aangeboden uit dankbaarheid voor hun blijvenden steun. Het moge steeds de gedachtenis levendig houden van den voorzitter-stichter der 'Vlaamsche Leergangen') (Leuven, 1942). 111 p., 4 portraits. Half cloth 26 cm (Nice binding. No. XXII of XXV copies printed on thick paper; 'Vijf en twintig exemplaren werden gedrukt op handgeschept Oud Hollandsch papier, genummerd I to XXV'. Monseigneur Jozef Sencie was the first professor of Ancient History of the University at Leuven, from 1894 till 1939. In the book we found 3 small ephemera; 1: a beautiful and colourful devotional picture with gilding, 8x12 cm, to celebrate the first Mass of Sencie in Halle in the church of St. Martin on the 24th September 1888. 2: a beautiful and colourful devotional picture, 8x12, dated 22 ...

€ 87,00
Book info

SCHURMAN,A.M. VAN.- BEEK,P. VAN. De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636). Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 2004. 272 p., illustrations. Stiff wrappers 24 cm
Book number: 154724 Euro 16.00

Keywords: Dutch history, Frau, Frauenforschung, Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft, antike altertum antiquity, history of classical scholarship, niederländische Geschichte, women's studies

€ 16,00
Book info

SCHOUTEN,D.C.A.J. Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw, bijzonder gedurende de periode 1815-1876. Utrecht, Pressa Trajectina, 1964. XXXIV,543 p. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, Nijmegen)
Book number: 151207 Euro 26.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Geschichte der klassischen Philologie, Greek, Greek literature, Griechisch, Griechische Literatur, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, history, history of classical scholarship

€ 26,00
Book info

SCHLIEMANN,H.- MOOREHEAD,C. De verloren schatten van Troje. Houten, Areopagus, 1994. 272 p., ills. Stiff wrs. 24 cm
Book number: 099850 Euro 15.00

Keywords: Antike

€ 15,00
Book info