Loading...

Classical dissertations


Results 1 - 50 of 320

ABEL,V.L.S. Prokrisis. Königstein, Hain, 1983. VIII,105 p. Wrs. (Beitr. zur Klass. Philologie, 148)(Rev. ed. diss. Stanford) (Lower margins sl. warped by moist)
Book number: 062266 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

AESCHYLUS.- GRUYS,J.A. The early printed editions (1518-1664) of Aeschylus. A chapter in the history of classical scholarship. Nieuwkoop, de Graaf, 1981. (VIII),359 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 099750 Euro 36.00

€ 36,00
Book info

AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens. Amst., Paris, 1940. XI,122 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 061822 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

AESCHYLUS.- NES,D. VAN. Die maritime Bildersprache des Aischylos. Groningen, Wolters, 1963. VII,197 p. Wrs. 23 cm (Diss.)
Book number: 088036 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

AESCHYLUS.- RIELE,G.J.M.J. TE. Les femmes chez Eschyle. Groningen, Djakarta, Wolters, 1955. 87 p. Wrs. (Diss.)(A former owner underlined the name of Clyt. 16 times)
Book number: 053367 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

AESCHYLUS.- VEEN,E. VAN. Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe. Groningen, Batavia, Wolters, 1938. (IV),86 p. Wrs. 23 cm (Diss.)
Book number: 084805 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

ALCUIN.- LISDONK,M.L. VAN DE. Alcuins 'De Sanctis Euboricensis Ecclesiae', vers 1-604: de bronnen van een Carolingisch epos. Rotterdam, Bronder, 1981. IX,257 p. Wrs. 24 cm (Diss., Nijmegen)
Book number: 089529 Euro 21.00

€ 21,00
Book info

AMBROSIUS.- KRAMER,G.H. Ambrosius van Milaan en de geschiedenis. Amst., Buijten & Schipperheijn, 1983. 249 p. Wrappers 22 cm (Diss.)
Book number: 090943 Euro 19.00

€ 19,00
Book info

AMMIANUS MARCELLINUS.- NAUDÉ,C.P.Th. Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing. Leiden, Luctor et Emergo, 1956. (VII),144 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 049220 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ANASTASIUS SINAITES.- SIESWERDA,D.T. Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita, een vergelijking. De Pseudo-Anastasiaanse Quaestiones et Responses in de SÔTÊRIOS. Prolegomena, tekst en commentaar. N.pl., 2004. 272 p. Stiff wrs. 24 cm (Diss., UvA)
Book number: 097732 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus. Amst., Paris, 1924. (IX),71 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 062356 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

APULEIUS.- FELDBRUGGE,J.J.M. Het schertsende karakter van Apuleius' Metamorphosen. Utrecht, Nijmegen, Dekker & v.d.Vegt, 1938. VIII,155 p. Wrs. 24 cm (Diss.)(St. on title)
Book number: 082401 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ARISTOPHANES.- ALINK,M.J. De vogels van Aristophanes. Een structuuranalyse en interpretatie. Amst., Grüner, 1983. III,326 p. Wrs. 22 cm (Diss.)(Small stamp on title)
Book number: 089800 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ARISTOPHANES.- KAEHLER,F. De Aristophanis Ecclesiazuson tempore et choro quaestiones epicriticae. Jena, 1889. 60 p. No wrs. 22 cm (diss.)
Book number: 090853 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

ARISTOPHANES.- KASSIES,W. Aristophanes' traditionalisme. Amst., v.Soest, 1963. 129 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 082386 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica. Assen, v.Gorcum, 1962. (X),198 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 094864 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

ARISTOPHANES.- WIT-TAK,T.M. DE. Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes. Groningen, Wolters, 1967. VI,142 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 075593 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ARISTOTELES.- CUBELLS MARTINEZ,F. El concepto de acto energetico en Aristoteles. Un análisis de Phys. 200b26-201a9, Phys. 224b35-226a3, Met. 1048b18-35 y lugares paralelos. N.pl. 1959. 139 p. Wrs. (diss., Univ. München)
Book number: 028151 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

ARISTOTELES.- FILIUS,L.S. Problemata Physica Arabica, toegeschreven aan Aristoteles. Een krit. teksteditie van de Arabische vert. van Hunain ibn Ishaq, en de Hebreeuwse vert. van Mose ibn Tibbon. Deel I: Inleiding en vertaling. N.pl., 1989. 4to. 96;223 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 065880 Euro 21.00

€ 21,00
Book info

ARISTOTELES.- LOS,S.O. Aristoteles in Nederland. (Utrecht, Kemink, n.d.)(after 1902). (IV),80 p. Wrs. (On halftitle: Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren)(Cover sl. worn; pencil underl.)(Whitaker 03075)
Book number: 048617 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

ARISTOTELES.- MARQUARDT,U. Die Einheit der Zeit bei Aristoteles. Würzburg, Köningshausen & Neumann, 1993. 213 p. Wrs. (Trade ed. of diss. of 1991)
Book number: 041297 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica. Assen, v.Gorcum, 1962. (XI),167 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 024392 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

ARISTOTELES.- NIEUWENBURG,P. The politics of passion. Aristotle on the preliminaries of morality. Nijmegen, Uitg. KUN, 1998. 167 p. Stiff wrs. 24 cm (Diss., Nijmegen)
Book number: 104229 Euro 23.00

€ 23,00
Book info

ARISTOTELES.- NOLTE,H.J.A. Het godsbegrip bij Aristoteles. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1940. (VI),199 p. Wrs. (Diss.; trade ed.; summ. in Latin) (Name on title; worn; sl. foxed)
Book number: 023688 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ARISTOTELES.- NUYENS,F.J.C.J. Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1939. XI,346 p. Wrs. (Diss., trade ed.)
Book number: 055163 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

ARISTOTELES.- RUDBERG,G. Textstudien zur Tiergeschichte des Aristoteles. Upsala, 1908. 104 p. (diss.)(Photocopy)
Book number: 067120 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

ARISTOTELES.- RUNNER,H.E. The development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics. Kampen, Kok, 1951. 157 p., fold. table. Wrs. 24 cm (Diss., VU Amst.)
Book number: 099083 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ARISTOTELES.- SCHARFENBERG,L.N. Die Cephalopoden des Aristoteles im Lichte der modernen Biologie. Trier, WVT, 1999. 231,5 p. Wrs. 21 cm (Rev. ed. diss., Freiburg i.Br.)
Book number: 103996 Euro 27.00

€ 27,00
Book info

ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. De zielkunde van Aristoteles. Leiden, Brill, 1938. X,324 p. Wrs. (Diss.)(Cover sl. worn; inside front- and backcover rep. with paper tape)
Book number: 058912 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

ARNOLD,C.J.C. Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog. Amst., Paris, 1939. VIII,82 p. Wrappers 24 cm (Diss.)(Christ 2025)
Book number: 082432 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

ASTERIUS OF AMASEA.- DATEMA,C. Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, introduction and notes. Leiden, E.J. Brill, 1970. XXXV,366 p. Cloth 24.5 cm (Dissertation, VU Amsterdam, trade edition)
Book number: 076487 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

AUGUSTINUS.- KEMPEN - VAN DIJK, P.M.A. VAN. Monnica. Augustinus' visie op zijn moeder. Amst., Rodopi, 1978. XVI,114 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 067508 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

AUGUSTINUS.- MOHRMANN,C. Die altchristliche Sondersprache in den Sermonen des hl. Augustin. I. Teil. Nijmegen, Dekker & v.d. Vegt, 1932. (X),270 p. Wrappers. 25 cm (Dissertation, trade edition. All published) (Cover worn; name on the frontcover. Backcover loose)
Book number: 099968 Euro 21.00

€ 21,00
Book info

AUGUSTINUS.- POSTMA,E.B.J. Augustinus 'De beata vita'. (Ingeleid en toegelicht door -.). Amst., Paris, 1946. (VII),274 p. Wrs. 24 cm (Diss.)(Some foxing)
Book number: 100837 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

AUGUSTINUS.- SLUIS,J.W. VAN DER. Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs. Amst., Bakker, 1937. 143 p. Cloth (Diss.)
Book number: 011586 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

AUGUSTINUS.- SMALBRUGGE,M.A. La nature trinitaire de l'intelligence augustinienne de la foi. Amst., Rodopi, 1988. X,211 p. 22 cm Wrs. (Diss., UvA)(Cover plasticized)
Book number: 082394 Euro 25.00

€ 25,00
Book info

AUGUSTINUS.- WEEGEN,A.J.H. VAN. Preek en dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1961. (V),166 p. Wrs. 24 cm (Diss., Nijmegen)
Book number: 044853 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

AUGUSTUS.- RUIKES,P.W. Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. Maastricht, v.Aelst, 1966. XIX,247 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 029547 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

BALKESTEIN,J. Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de Romeinse god Mars. Assen, v.Gorcum, 1963. (X),151 p. Wrapers. (Diss., trade editon)
Book number: 065093 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

BARTELINK,G.J.M. Lexicologisch - semantische studie over de taal van de apostolische vaders. Bijdrage tot de studie van de groepstaal der Griekse Christenen. Utrecht, Beyers, (1952). XV,170 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.)
Book number: 101292 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

BASILIUS.- CALASANCTIUS,P. De beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inl. over de opvattingen van de Griekse en Romeinse rhetoren aangaande beeldspraak. Nijmegen, Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1941. 333 p. Orig. wrs. 24 cm (Diss., trade ed.)
Book number: 089515 Euro 19.00

€ 19,00
Book info

BASTET,F.L. De datum van het grote Hypogaeum bij de Porta Maggiore te Rome. Leiden, Univ. Pers, 1958. VII,136 p. Wrs. 25 cm (Diss. Univ. Leiden)
Book number: 115220 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

BEISTER,H. Untersuchungen zu der Zeit der thebanischen Hegemonie. München, 1970. VII,132 p. Stiff wrs. 21 cm (diss., München)(Dedication on title)
Book number: 077683 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

BERK,L. Epicharmus. Groningen, Wolters, 1964. VII,163 p. Wrs. 23 cm (Diss.)(In Dutch, a 5-p. summary in English)
Book number: 089937 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BLOIS,L. DE. De politiek van keizer Gallienus. Amst., Ac. Pers, 1974. X,287 p. Wrs. 22 cm (Diss., VU)
Book number: 077027 Euro 16.00

€ 16,00
Book info

BLOK,J.H. Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland. Groningen, Forsten, 1991. (XVI),407 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.)
Book number: 110143 Euro 23.00

€ 23,00
Book info

BOERSMA,J.S. Athenian building policy from 561/0 to 405/4 B.C. Groningen, Wolters-Noordhoff Publishing, 1970. XIII,292 p.; maps & plans + 12 maps & plans in rear pocket. Stiff wrappers 27 cm (Dissertation, University Groningen)(Head of spine slightly worn)
Book number: 151370 Euro 23.00

€ 23,00
Book info

BOLKESTEIN,A.M. Problems in the description of modal verbs. An investigation of Latin. Assen, Van Gorcum, 1980. XII,188 p. Stiff wrappers 24 cm (Dissertation UvA)
Book number: 151160 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

BOULOGNE,R. De plaats van de paedagogus in de Romeinse cultuur. Groningen, Wolters, 1951. (4),104 p. Wrappers 24 cm (Diss.)
Book number: 102604 Euro 17.00

€ 17,00
Book info

BREEN,J. VAN. Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de 16e eeuw. Amst., NHUM, 1942. XII,317 p. 3 fold. maps in rear pocket. Cl. (Diss., trade ed., a 13 p. summary in English)(Archaeol.-Hist. Bijdragen X)
Book number: 044841 Euro 14.00

€ 14,00
Book info