Loading...

Classical dissertations


Results 41 - 60 of 287

BLOIS,L. DE. De politiek van keizer Gallienus. Amst., Ac. Pers, 1974. X,287 p. Wrs. 22 cm (Diss., VU)
Book number: 077027 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Roman history, classical philology, römische Geschichte

€ 16,00
Book info

BLOK,J.H. Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland. Groningen, Forsten, 1991. (XVI),407 p. Wrs. 24 cm (Diss., trade ed.)
Book number: 110143 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Amazonen, Amazones, Antike, Antiquity, Creuzer, Geschichte der klassischen Philologie, Greek history, Greek literature, Greek religion, Griechische Literatur, Herakles, K.O. Müller, Mythologie, Penthesileia, ancient history, classical philology, griechische Geschichte, griechische Religion, history of classical scholarship, mythology

€ 23,00
Book info

BOERSMA,J.S. Athenian building policy from 561/0 to 405/4 B.C. Groningen, Wolters-Noordhoff Publishing, 1970. XIII,292 p.; maps & plans + 12 maps & plans in rear pocket. Stiff wrappers 27 cm (Dissertation, University Groningen)(Head of spine slightly worn)
Book number: 151370 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Architektur, Athen, Athens, Greek history, architecture, classical philology, griechische Geschichte

€ 23,00
Book info

BOLKESTEIN,A.M. Problems in the description of modal verbs. An investigation of Latin. Assen, Van Gorcum, 1980. XII,188 p. Stiff wrappers 24 cm (Dissertation UvA)
Book number: 151160 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Grammatik, Latin linguistics, Syntax, classical philology, grammar, lateinische Sprachwissenschaft, syntaxis

€ 17,00
Book info

BREEN,J. VAN. Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de 16e eeuw. Amsterdam, NHUM, 1942. XII,294 p. 3 folding maps. Wrappers. 26 cm (Dissertation)
Book number: 058630 Euro 14.00

Keywords: Antike, Antiquity, Architektur, Classical art and archaeology, Greece, Greek art and archaeology, Griechenland, Halicarnassus, Mausoleum, Mausolos, Mausolus, architecture, griechische Kunst und Archäologie, klassische Archäologie

€ 14,00
Book info

BRINK,H. VAN DEN. Ius fasque. Opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-Romeins recht. Amst., Hakkert, 1968. XIV,445 p. Wrs. 25 cm (Diss.)
Book number: 082605 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Republik, Roman law, classical philology, republic, römisches Recht

€ 23,00
Book info

BRINK,R.S. Woorden als wapen. De onderhandelingstaktiek van de Griekse stadstaten. IJmuiden, Groen, 1982. (VII),164 p. Wrs. (Diss.; a 6 page summary in French)
Book number: 068965 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek history, Literatur, classical philology, griechische Geschichte, literature

€ 13,00
Book info

BUISMAN,J.R. Mythen en allegorieën in Plato's kennis- en zijnsleer. Amst., Paris, 1932. XI,125 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 078692 Euro 11.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Greek philosophy, Griechische Literatur, Mythen, Philosophie, Plato, ancient, classical philology, myths, religion

€ 11,00
Book info

CAESAR.- LINDEN,J.A.M. VAN DER. Een speciaal gebruik van de ablativus absolutus bij Caesar. Den Haag, Excelsior, 1955. 128 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 053266 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Roman history, Sprachwissenschaft, ancient, classical philology, linguistics, römische Geschichte, römische Literatur

€ 9,00
Book info

CASSIODORUS.- BESSELAAR,J.J. VAN. Cassiodorus Senator en zijn Variae. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1945. XVI,230 p. Wrs. (Diss., trade ed.)
Book number: 047689 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Literatur, Middle Ages, Mittelalter, Spätantike, history, late antiquity, literature, medieval Latin

€ 13,00
Book info

CASSIUS DIO.- STEKELENBURG,A.V. VAN. De redevoeringen bij Cassius Dio. Delft 1971. 166 p. Wrs. 22 cm (Diss.)
Book number: 030378 Euro 14.00

Keywords: Antike

€ 14,00
Book info

CASSIUS DIO.- VRIND,G. De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent. Den Haag, Mensing, 1923. VIII,173 p. Wrs. 24 cm (Diss.) (Used; cover worn; sl. waterstained)
Book number: 099265 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sprachwissenschaft, classical philology, linguistics

€ 15,00
Book info

CATULLUS.- GELDER,J. VAN. De woordherhaling bij Catullus. Den Haag 1933. XX,176 p. Wrs. (Diss.) (Foxed)
Book number: 010260 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Catull, Catullus, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, classical philology, römische Literatur

€ 10,00
Book info

CATULLUS.- GREBE,F.W. Studia Catulliana. Amst., Meulenhoff, 1912. (X),135 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 077001 Euro 18.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Catull, Catullus, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, ancient, classical philology, römische Literatur

€ 18,00
Book info

CICERO.- KLEYWEGT,A.J. Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum. Groningen, Wolters, 1961. (VI),234 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 051432 Euro 9.00

Keywords: Antike

€ 9,00
Book info

CICERO.- REIJNDERS,H.F. Societas generis humani bij Cicero. Groningen,Djakarta, Wolters, 1954. VIII,101 p. Wrs. (Diss.)
Book number: 044890 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin literature, Philosophie, Roman history, ancient, classical philology, philosophy, römische Geschichte, römische Literatur

€ 11,00
Book info

CICERO.- SPREY,K. De M. Tullii Ciceronis politica doctrina. Zutphen, 1928. 263 p. Wrs. 24 cm (Diss., VU)
Book number: 102573 Euro 25.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Lateinisch, Lateinische, Latin literature, Philosophie, Roman history, ancient, classical philology, philosophy, römische Geschichte, römische Literatur

€ 25,00
Book info

CICERO.- STEINBY,T. Romersk publicistik. Skriftlig nyhetstjänst och opinion under Ciceros tid. Helsingfors, 1956. 189 p. Wrs. 26 cm (diss.)
Book number: 085877 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cicero, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Roman history, ancient, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur

€ 21,00
Book info

CLEMENS ALEXANDRINUS.- BOER,W. DEN. De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus. Leiden, Brill, 1940. (VIII),161 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 084272 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Clemens Alexandrinus, Greek literature, Klemens Alexandrinus, christian, christliche Literatur, early christianity, frühes Christentum, history

€ 16,00
Book info

CLEMENS ALEXANDRINUS.- GUSSEN,P.J.G. Het leven in Alexandrië. Volgens de cultuurhistorische gegevens in de Paedagogus (Boek II & III) van Clemens Alexandrinus. Assen, v.Gorcum, 1955. XV,140 p. Wrs. 24 cm (Diss. Leiden, trade edition)
Book number: 082575 Euro 16.00

Keywords: Alexandria, Alexandrien, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Clemens Alexandrinus, Frühchristentum, Geschichte, Paedagogus, Paidagogos, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, history, late antiquity

€ 16,00
Book info