Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 1 - 20 of 528

XENOPHON. Het gastmaal. Vertaling H.H.J. BROUWER. Bussum, v.Dishoeck, (1973). 62 p.; 12 pls. Pb. 21 cm (OiN 391)
Book number: 096326 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Symposium, Xenophon, classical philology, vertaling

€ 6,00
Book info

XENOPHON. Gedenkwaardigheden van Socrates. Vert. door J. TEN BRINK. Groningen, Oomkens, 1819. XIV,373 p. H.calf 22 cm (OiN 389; back gilt, and with red shield; engraved portrait of Socrates on title; back rubbed; corners bumped)
Book number: 092232 Euro 49.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Memorabilia, Socrates, Sokrates, classical philology, vertaling

€ 49,00
Book info

XENOPHON. Gedenkwaardigheden van Socrates. Vertaald door J. TEN BRINK. Groningen, Oomkens, 1819. XIV,373 p. Cloth. 23 cm (OiN 389; engraved portrait of Socrates on title)
Book number: 108724 Euro 41.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Memorabilia, Socrates, Sokrates, classical philology, vertaling

€ 41,00
Book info

XENOPHON. De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (Uit Cyrus' leerjaren). Vertaald door M.B. MENDES DA COSTA. Amsterdam, Wereldbibliotheek, n.d. XIII,82 p. Half cloth. 19 cm (OiN 390)
Book number: 114286 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cyropaedie, Greek literature, Griechische Literatur, Kyropaideia, classical philology, vertaling

€ 8,00
Book info

XENOPHON. De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (Uit Cyrus' leerjaren). Vert. door M.B. MENDES DA COSTA. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. XIII,82 p. Wrs. (OiN 390)
Book number: 023295 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Cyropaedie, Greek literature, Griechische Literatur, Kyropaideia, classical philology, vertaling

€ 6,00
Book info

XENOPHON. Xenophon's anabasis, of tocht van Cyrus. Uit het Grieksch met inl. en korte aant. door H.C. MULLER. 3e dr. Zutphen, Thieme, 1929. 283 p. Half cloth. 21 cm (OiN 390)
Book number: 105202 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Xenophon, anabasis, classical philology, vertaling

€ 9,00
Book info

XENOPHON. Tocht van de tienduizend. Vert. M. MOONEN. Houten, De Haan, 1988. 282 p. Hardbound. 22 cm (OiN 390)
Book number: 074893 Euro 14.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Xenophon, anabasis, classical philology, vertaling

€ 14,00
Book info

XENOPHON. Tocht van de tienduizend. Vert. G. KOOLSCHIJN & T. REINSMA. Bussum, v.Dishoeck, (1977). 199 p.; ills. Cl. (OiN 389)
Book number: 067026 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Xenophon, anabasis, classical philology, vertaling

€ 8,00
Book info

XENOPHON. Op tocht met Cyrus en Clearchus, (uit Anabasis I-II). De opvoeding van Cyrus de Oude, (uit Cyropaedie I). Ingeleid en vertaald door E. DE LAET Antw., Amst., Standaard Uitg., 1979. 86 p. Paperback 20.5 cm
Book number: 150347 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Cyrus the Great, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, Persia, Persien, Xenophon, griechische Geschichte, vertaling

€ 8,00
Book info

WINDEN,J.C.M. VAN. De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken. Baarn, Ambo, 1992. 315 p. Cl. 22 cm (OiN Suppl. 19; Bronnen van Europese cultuur 10)
Book number: 114594 Euro 19.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Geschichte, Patrologie, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, history, vertaling

€ 19,00
Book info

WILLIAM OF ST. THIERRY. Meditaties. (Uit het Latijn vertaald volgens de kritisch vastgestelde tekst van S. Ceglar, en ingeleid door P. Verdeyen s.j.) Bonheiden, 1978. 169,(5) p. Wrappers. 21 cm (Monastieke Cahiers 7. Translation into Dutch of 'Meditativae Orationes') (Saec. XI/XII)
Book number: 155146 Euro 14.00

Keywords: Mittellatein, Theologie, medieval Latin, medieval latin literature, mittellateinische Literatur, theology, vertaling

€ 14,00
Book info

WILLIAM OF ST. THIERRY. God schouwen. (Vertaald door Maura van den Oijdenrijn, osb, en Br André Zegveld, osb.) Bonheiden, 1977. 66 p. Wrappers. 21 cm (Monastieke Cahiers 4. Translation into Dutch of 'De contemplando Deo') (Saec. XI/XII)
Book number: 155145 Euro 12.00

Keywords: Mittellatein, Theologie, medieval Latin, medieval latin literature, mittellateinische Literatur, theology, vertaling

€ 12,00
Book info

WAGENVOORT,H. (Ed.) Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie benevens den oorspronkelijken tekst. Vol. I: oudheid. Utrecht, De Haan, 1944. XIX,217 p. Calf 21 cm (OiN 51; de-luxe binding; translations into Dutch. Without Greek text, but with the Latin text)
Book number: 114721 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Anthologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, römische Literatur, vertaling

€ 15,00
Book info

VÜRTHEIM,J. Grieksche letterkunde. Grepen uit de Helleensche en Hellenistische perioden. Amst., Wereldbibliotheek, 1918. 288 p., 15 pls. Cl. 20 cm (OiN 58)
Book number: 114717 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, vertaling

€ 9,00
Book info

VRIESLAND,V.E. VAN. In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen verzameld en ingeleid door V.E. VAN VRIESLAND. Amst., Contact, 1940. XVI,323 p., ills. Cl. 23 cm (OiN 58: 'Bevat ook een aantal vert. uit antieke geschriften, meestal overgenomen)
Book number: 115025 Euro 19.00

Keywords: Anthologie, Anthology, Antike, eros, vertaling

€ 19,00
Book info

VRIESLAND,V.E. VAN. Eros op den Parnassus. Minnepoëzie uit alle tijden, verzameld door V.E. VAN VRIESLAND. Amst., Contact, (1945). 314 p., ills. Cl. 23 cm (OiN 58: 'Bevat ook een aantal vert. uit antieke geschriften, meestal overgenomen)
Book number: 115026 Euro 19.00

Keywords: Anthologie, Anthology, Antike, Dichtkunst, Poesie, eros, poetry, vertaling

€ 19,00
Book info

VRIESLAND,V. VAN. (Ed.) Mensen als wij. Vertaalde Middeleeuwse poëzie. Amst., Meulenhoff, n.d. 176 p. Pb. 20 cm
Book number: 114788 Euro 17.00

Keywords: Antike, Dichtkunst, Middle Ages, Mittelalter, Mittellatein, Poesie, medieval Latin, poetry, vertaling

€ 17,00
Book info

VERGILIUS. Georgica. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VAN ZUYLICHEM. 4e dr. Antw., De Nederlandsche Boekhandel, n.d. X,77 p. Wrappers. 17 cm (OiN 381; Klassieke Galerij)
Book number: 111878 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Dichtkunst, Georgica, Latin literature, Poesie, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, poetry, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

VERGILIUS. Georgica. Ingel., vert. en toegelicht door C. VAN ZUYLICHEM. 2e dr. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1965. Small 8vo. X,77 p. Wrappers. (OiN 381; Klassieke Galerij)
Book number: 058081 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

VERGILIUS. Georgica. Ingel., vert. en toegelicht door C. VAN ZUYLICHEM. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1956. Sm.8vo. X,83 p. Boards. (OiN 381; Klassieke Galerij; title inscribed)
Book number: 054408 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Georgica, Latin literature, Vergil, Vergilius, Virgil, Virgilius, classical philology, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info