Loading...

History of Classical Scholarship


Results 1 - 20 of 79

ATHENAEUM ILLUSTRE. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877. Onder redactie van E.O.G. Haitsma Mulier, C.L. Heesakkers, P.J. Knegtmans, A.J. Kox & T.J. Veen. Amst., Amsterdam University Press, 1997. 347 p., illustrations. Hardbound 24 cm (On amongst others Petrus Francius, Petrus Burmannus Secundus, & David Jacob van Lennep)
Book number: 151419 Euro 35.00

Keywords: Amsterdam, Athenaeum Illustre, Dutch history, history of classical philology, niederländische Geschichte

€ 35,00
Book info

BARLAEUS,C.- BLOK,F.F. Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholic. Assen, Van Gorcum, 1976. VIII,197 p. Cloth. 25 cm (Introductions, text and translation) (Including dustjacket)
Book number: 157679 Euro 27.00

Keywords: Briefe, Correspondence, Geschichte der klassischen Philologie, Letters, Low Countries, Neolatin, Netherlands, Neulatein, Niederlanden, antike altertum antiquity, history of classical scholarship

€ 27,00
Book info

BARLAEUS,C.- HORST,K. VAN DER. Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602 - 1648). Assen, Van Gorcum, 1978. (VI),214 p. Cloth. 24 cm
Book number: 157675 Euro 25.00

Keywords: Briefe, Correspondence, Geschichte der klassischen Philologie, Letters, Neolatin, Neulatein, The Netherlands, antike altertum antiquity, history of classical scholarship

€ 25,00
Book info

BAUDIUS,D.- GROOTENS,P.L.M. Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu, 1561 - 1613. Nijmegen, Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1942. XIII,237 p. Stiff wrappers. 24 cm
Book number: 157676 Euro 24.00

Keywords: Dutch history, Geschichte der klassischen Philologie, Neolatin, Neulatein, University of Leiden, antike altertum antiquity, history of classical scholarship, niederländische Geschichte

€ 24,00
Book info

BEARD,M. & J. HENDERSON. De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de klassieke wereld. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. 174 p. Paperback 20 cm
Book number: 154015 Euro 12.00

Keywords: antike altertum antiquity

€ 12,00
Book info

BECK,J.W. Een woord over gymnasiaal onderwijs. Groningen, Wolters, 1888. 24 cm 20 cm
Book number: 087872 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Erziehung, Geschichte der klassischen Philologie, classical philology, education, gymnasium, history of classical scholarship

€ 8,00
Book info

BENGTSON,H. Zur Geschichte des Brutus. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1970. 50 p. Wrappers 22 cm (SBAW)
Book number: 116802 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Caesar, Cicero, Roman history, classical philology, römische Geschichte

€ 10,00
Book info

BLOM,N. VAN DER. Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdams en andere opstellen van drs. N. van der Blom. Hem aangeboden bij zijn afscheid van het Erasmiaans Gymnasium. Bezorgd en ingel. door J. Smit & J. Spoelder. Leiden, Brill, 1982. 166 p. Wrs. (14 essays)
Book number: 022958 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Erasmianum, Geschichte, Geschichte der klassischen Wissenschaft, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Rotterdam, gymnasium, history, history of classical scholarship, schola latina

€ 9,00
Book info

BOER,W. DEN. Scaliger en Perizonius. Hun betekenis voor de wetenschap. Den Haag, B.Bakker, 1964. 46 p. Wrappers. 21 cm
Book number: 099541 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Geschichte, Geschichte der klassischen Wissenschaft, Greek history, J.J. Scaliger, Low Countries, Netherlands, Niederlanden, Perizonius, Roman, alte Geschichte, ancient history, classical philology, history, history of classical scholarship, klassische Philologie

€ 8,00
Book info

BOWRA,M.- LLOYD-JONES,H. (Ed.) Maurice Bowra, a celebration. (London), Duckworth, (1974) 156 p., portrait. Cloth 22.5 cm (Including dustjacket; 18 contributions)
Book number: 151173 Euro 25.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Greek history, Greek literature, Griechische Literatur, antike altertum antiquity, classical philology, griechische Geschichte

€ 25,00
Book info

BURKARD,G. Bibliographie der Editiones Bipontinae. Zweibrücken, Conrad & Bothner, 1990. 4,263 p., ills. Stiff wrs. 30 cm (Bibliography of the Biponti editions)
Book number: 101266 Euro 52.00

Keywords: Greek. Latin literature, bibliography, classical philology

€ 52,00
Book info

DENEIRE,T. & J. PAPY. (Eds.) Gulden Librije: verleden, heden, toekomst. Leuven, 2007. 80 p., ills. Stiff wrappers 24 cm (Festschrift, published on the occasion of the retirement of A. Welkenhuysen, the moving force behind this library for many years)
Book number: 117757 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Belgien, Belgium, Geschichte der klassischen Philologie, Greek, Latin literature, classical philology, griechische, history of classical scholarship, römische Literatur

€ 16,00
Book info

DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT.- Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts, 1929 bis 1979. Teil I von K. Bittel, F.W. Deichmann, W. Grünhagen, W. Kaiser, Th. Kraus & H. Kyrieleis. Mainz, Von Zabern, 1979. 4to. (V),167 p., 16 pls: (portraits, group photographs, sites) Hardb. (Das DAI, Geschichte und Dokumente, 3)
Book number: 062225 Euro 17.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Archäologie, DAI, Germania, Geschichte der klassischen Philologie, Greek, Greek art and archaeology, Provincial Roman Archaeology, Provinzialrömische Archäologie, Roman, Roman art and archaeology, Römische, classical archaeology, classical art, griechische, griechische Kunst und Archäologie, history of classical scholarship, klassische, klassische Kunst

€ 17,00
Book info

DOUSA, JANUS.- HEESAKKERS,C.L. Praecidanea Dousana. Materials for a biography of Janus Dousa Pater (1545-1604), his youth. Amsterdam, Holland Universiteits Pers, (1976). 205 p. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, University Leiden)
Book number: 157672 Euro 24.00

Keywords: Biographie, Dutch history, Geschichte der klassischen Philologie, Neolatin, Neolatin poetry, Neulatein, Neulateinische Dichtkunst, biography, history of classical scholarship, niederländische Geschichte

€ 24,00
Book info

DRERUP,E. Perioden der klassieke philologie. Grondslagen eener geschiedenis van het humanisme. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1930. 48 p. Wrs. 24 cm
Book number: 105793 Euro 9.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Geschichte der klassischen Philologie, Humanismus, antike altertum antiquity, classical philology, humanism

€ 9,00
Book info

EURIPIDES.- GARNIER,B. Pour une poétique de la traduction: L'Hécube d'Euripide en France, de la traduction humaniste à la tragédie classique. Paris, Montréal, Harmattan, (1999). 271 p. Stiff wrappers. 24 cm (Waterstain on right lowercorner, not reaching text)
Book number: 092666 Euro 19.00

Keywords: Euripides, French literature, Greek literature, Griechische Literatur, Hecuba, Hekabe, Rezeption, antike altertum antiquity, französiche Literatur, humanism, reception Nachleben, translation

€ 19,00
Book info

FORTGENS,H.W. Meesters, scholieren en grammatica. Uit het middeleeuwse schoolleven. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. 120 p. Wrappers. 24 cm
Book number: 154888 Euro 14.00

Keywords: Edukation, Middle Ages, Mittelalter, Mittellatein, Schulbuch, Schule, antike altertum antiquity, education, medieval Latin, school, schoolbook

€ 14,00
Book info

GEDENKBOEK 1930-1955. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea. Groningen, Djakarta, Wolters, 1955. 200 p. Hardb. 23 cm
Book number: 096463 Euro 13.00

Keywords: Dutch history, Geschichte der klassischen Philologie, Nachleben, Rezeption, education, gymnasium, niederländische Geschichte, reception

€ 13,00
Book info

GERRETZEN,J.G. Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer. Nijmegen, Dekker & v.d. Vegt, 1940. (X),III,408 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 100153 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Bildung, Geschichte der klassischen Philologie, Holland, Netherlands, Perizonius, Ruhnken, Tiberius Hemsterhuis, Valckenaer, classical philology, die Niederlanden, education, history of classical scholarship, university

€ 31,00
Book info

GESCHICHTE DER TEXTÜBERLIEFERUNG DER ANTIKEN UND MITTELALTERLICHEN LITERATUR. (By H. Hunger, O. Stegmüller, K. Langosch and others). Zürich, Atlantis, (1961 - 1964). 2 vols: 623;844 p.; ills. Cl. 23 cm (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 100525 Euro 140.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Frühchristentum, Geschichte der klassischen Philologie, Middle Ages, Mittelalter, Mittellatein, Paläographie, classical philology, early christianity, history of classical philology, klassische Philologie, medieval Latin, palaeography, transmission

€ 140,00
Book info