Loading...

Neolatin


Results 21 - 40 of 103

ERASMUS. Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, VII,6. Amst. etc., Elsevier, 1997. 10,330 p. Cl. 26 cm (Opera omnia 7,6: Paraphrasis in omneis epistolas apostolicas, pars 3)
Book number: 101282 Euro 75.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 75,00
Book info

ERASMUS. Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione. Ed. (with an introduction, critical apparatus and explanatory notes by) Henk Jan de Jonge. Amsterdam, Oxford, NHPC, 1983. 292 p. Cloth. (Erasmus, Opera Omnia IX,2)
Book number: 099748 Euro 62.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 62,00
Book info

ERASMUS. Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, IX,3. Amst. etc., Elsevier, 1996. 25,250 p. Cl. 26 cm (Opera omnia 9,3: Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem)
Book number: 101283 Euro 75.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 75,00
Book info

ERASMUS. Opera omnia. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, IX,4. Amst. etc., Elsevier, 2003. 8,424 p. Cl. 26 cm (Opera omnia 9,4)
Book number: 101284 Euro 75.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 75,00
Book info

ERASMUS. Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door I. BEJCZY. Nijmegen, SUN, 2001. 171 p., ills. Stiff wrs. 22 cm
Book number: 089196 Euro 13.00

Keywords: Antibarbarorum, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 13,00
Book info

ERASMUS. Vertraute Gespräche (Colloquia Familiaria). Übertr. und eingel. von H. SCHIEL. N.pl., Magnus Verlag, n.d. (eighties). 644 p. Cl. (Label on title; German translation only)
Book number: 070180 Euro 19.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 19,00
Book info

ERASMUS. Een twaalftal samenspraken. Vert. door N.J. SINGELS, tot inl. Busken Huet's beschouwing over Erasmus. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. LXVIII,176 p. Cl.
Book number: 067054 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, colloquia, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

ERASMUS. Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant. voorzien door N.J. SINGELS. Amsterdam, Wereldbibliotheek, n.d. 205 p. Half cloth
Book number: 060856 Euro 8.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, colloquia, neolatin literature, neulateinische

€ 8,00
Book info

ERASMUS. Een tweede twaalftal samenspraken. Vert. en van aant. voorzien door N.J. SINGELS. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. 205 p. Cloth
Book number: 050741 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, colloquia, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

ERASMUS. Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vert. en toegel. door O. NOORDENBOS & T. VAN LEEUWEN. Met een voorwoord van J. HUIZINGA. Rotterdam, Brusse, 1936. XII,183 p. H.cl. 22 cm (Cover worn at extremities)
Book number: 078756 Euro 16.00

Keywords: Antike, Antiquity, Briefe, Correspondence, Epistulae, Letters, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 16,00
Book info

ERASMUS. De correspondentie van Desiderius Erasmus. In een vertaling van M.J. STEENS. (Vol.) 1: Brieven 1-141. Rotterdam, Donker, 2004. 326 p. Cl. 25 cm
Book number: 100073 Euro 31.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Erasmus, Humanismus, Neulatein, Philosophie, Renaissance, humanism, neolatin literature, neulateinische Literature, philosophy

€ 31,00
Book info

ERASMUS. De klacht van de Vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers. Vertaald door T. VAN LEEUWEN. Rotterdam, Donker, 1986. 89 p. Stiff wrs. 21 cm (Somewhat used)
Book number: 097339 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

ERASMUS. Vrede's weeklacht, en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Uit het Latijn vert. en toegel. door P.M.M. GEURTS. Baarn, Ambo., 1989. 265 p. Cloth. 22.5 cm (Ambo Klassiek)
Book number: 060264 Euro 17.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 17,00
Book info

ERASMUS. Éloge de la folie. Textes choisis, traduits & annotés. Bruxelles, Lebègue, 1941. 87 p. Wrs. (Anthology, intr. & tr.)
Book number: 060855 Euro 6.00

Keywords: Antike, Antiquity, Laus Stultitiae, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 6,00
Book info

ERASMUS. Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON. Amst., Paris, 1949. 8,327 p. Cloth. 20 cm (Latin text & Dutch translation)
Book number: 107742 Euro 13.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 13,00
Book info

ERASMUS. Moriae encomium, dat is De lof der zotheid. (Vert. door A. DIRKZWAGER & A.C. NIELSON. Illustraties in de marge naar de originele tekeningen van H. HOLBEIN). Amsterdam, Paris, n.d. 331 p. Paperback (Latin text & translation)
Book number: 041561 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

ERASMUS. De lof der zotheid. Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein. 11e dr. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1947. 191 p. H.cl. (Name on title)
Book number: 030355 Euro 13.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 13,00
Book info

ERASMUS. De lof der zotheid. (Vert. J.B. KAN. Pentekeningen H. Holbein). 14e dr. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, n.d. 191 p. Cloth. (3 small stains on the frontcover)
Book number: 065649 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

ERASMUS. De lof der zotheid. Vert. door J.B. KAN. Met prentjes naar penteekeningen van H. Holbein. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. 193 p. H.cl.
Book number: 042360 Euro 8.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 8,00
Book info

ERASMUS. Éloge de la folie. Nouvellement trad. par P. DE NOLHAC, suivi de la lettre d'Érasme à Dorpius avec des ann. de M. RAT. Paris, Garnier, 1953. XII,327 p. Wrs. 19 cm
Book number: 083293 Euro 10.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, Stultitiae laus, neolatin literature, neulateinische Literatur. Moriae encomium

€ 10,00
Book info