Loading...

Neolatin


Results 41 - 60 of 101

ERASMUS.- Erasmus von Rotterdam. Die Aktualität seines Denkens. Hrsg. von J. SPERNA WEILAND, W. BLOCKMANS & W. FRIJHOFF. Hamburg, Wittig, 1986. 4to. 183 p., ills. Cl. (Label on title)
Book number: 067811 Euro 21.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 21,00
Book info

ERASMUS.- BOEFT,J. DEN. Een charmant stuk proza in volledig Ciceroniaanse geest. Amsterdam, VU Uitgeverij, 1994. 30 p. Wrappers. (Inaugural lecture)
Book number: 048620 Euro 6.00

Keywords: Antike, Antiquity, Humanismus, humanism

€ 6,00
Book info

ERASMUS.- Erasmus von Rotterdam und seine Zeit. Werke und Porträts des Erasmus, Drucke des 16. Jahrh., Literatur über Renaissance, Reformation und Humanismus. Katalog 452, hrsg. zum 400. Todestag des Erasmus ... Braus-Riggenbach. Basel, Braus-Riggenbach, (1936). 104 p., ills. Wrs. (Sale Catalogue, 758 items) (Cover sl. worn)
Book number: 060859 Euro 16.00

Keywords: Erasmus, Geschichte, Humanismus, Literatur, Neulatein, Renaissance, history, history, humanism, literature

€ 16,00
Book info

ERASMUS.- KRUITWAGEN,B. Erasmus en zijn drukkers-uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling bewerkt door B. Kruitwagen. Amst., Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, 1923. 21 p. Wrs. 24 cm (Intr., t & tr. of 4 letters)(Cover marbled paper; the marbled paper of the cover is owing to wear partly split on the back)
Book number: 078603 Euro 19.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 19,00
Book info

ERASMUS.- PAVLOVSKIS,Z. The praise of folly, structure and irony. Leiden, Brill, 1983. (IX),218 p. Cl.
Book number: 060026 Euro 24.00

Keywords: Antike, Antiquity, Moriae encomium, Neulatein, Renaissance, Stultitiae laus, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 24,00
Book info

ERASMUS.- QUONIAM,Th. Érasme. Paris, Desclée de Brouwer, (1935). 267 p. Wrs.
Book number: 046990 Euro 8.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 8,00
Book info

ERASMUS.- SUCHTELEN,N. VAN. Oorlog. Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en overmoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord 'dulce bellum inexpertis'. 2e dr. Amst., Wereldbibliotheek, n.d. 142 p. Hardb. 20 cm
Book number: 084202 Euro 9.00

Keywords: Neulatein, Renaissance, neolatin literature, neulateinische

€ 9,00
Book info

GEJROT,C. & A. STRÖM. Poems for the occasion. Three essays on Neo-Latin poetry from 17th-century Sweden. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1999. 199 p. Wrs. (Studia Latina Stockh. XLIV)
Book number: 063565 Euro 19.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, Renaissance, Schweden, Sweden, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 19,00
Book info

GENESTETIANA. Sive Petri de Genestet poetae Neerlandici carmina selecta. Latine vertit J.J. Hartman. Leiden, Sijthoff, n.d. (1901) XVII,142 p. Half cloth. 21.5 cm (Rebound. Dutch text with parallel Latin translation of 47 poems)
Book number: 156948 Euro 18.00

Keywords: Antike, Antiquity, De Genestet, Dichtkunst, Dutch poetry, Neulatein, Niederländische Literatur, Renaissance, literature, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 18,00
Book info

GEURTS,P.M.M. De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, neolatijns dichter. Met aanhangsel: werken van Philippus Morus. Nieuwkoop, De Graaf, 1977. 151 p., 196 pls. Cl. 25 cm (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 21)(Incl. a facsimile ed. of Manuscript Univ. Libr. Utrecht no. 1664)
Book number: 105828 Euro 34.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 34,00
Book info

GEZELLE,G. Carmina Gezelliana. Een bloemlezing uit de gedichten van G. Gezelle. In Latijnse verzen vert. door H. VROOM. Bussum, Brandt, 1955. 124 p. Wrs. 20 cm (t. & tr.)
Book number: 013829 Euro 12.00

Keywords: Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Belgien, Belgium, Guido Gezelle, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 12,00
Book info

GNAPHEUS,G. Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling ingel. en met aant. voorzien door P. MINDERAA. Zwolle, Tj. Willink, 1956. 251 p. Wrs. 20 cm ( Sl. worn)
Book number: 102386 Euro 15.00

Keywords: Dutch literature, Neulatein, Niederlänische Literatur, Renaissance

€ 15,00
Book info

GROTIUS,H. Briefwisseling van Hugo Grotius. 11/14 deel: (1640-1943). Uitg. door B.L. MEULENBROEK, P.P. WITKAM, H.J.M. NELLEN & C.M. RIDDERIKHOFF. Den Haag, Assen etc., Nijhoff, etc. 1981 - 1993. 4 vols: XV,801;XVIII,840;XXVIII,652;XXXVII,887 p. Cl. (New Euro 245)
Book number: 030796 Euro 165.00

Keywords: Antike, Antiquity, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 165,00
Book info

GROTIUS,H. De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklankt door J. VANDERVELDEN. Haarlem, Tj. Willink, 1941. 77 p. Wrs. 22 cm (Frontcover sl. spotted; first gathering loosening; some pencil)
Book number: 099525 Euro 17.00

Keywords: Antike, Antiquity, Christus Patiens, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 17,00
Book info

GROTIUS,H. De dichtwerken van Hugo Grotius. I. Oorspronkelijke dichtwerken, 2e deel, pars 1, B: toelichting: (Dispersa Juvenilia). (Uitg.), vert. & toegelicht door B.L. MEULENBROEK. Assen, Van Gorcum, 1973. 356 p. Cl. 24 cm. (Poems from 1595-1598, Grotius' youth poetry) (Commentary only)
Book number: 099407 Euro 31.00

Keywords: Antike, Antiquity, Hugo Grotius, Hugo de Groot, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 31,00
Book info

GRYPHIUS, ANDREAS. Andreas Gryphius, Lateinische und Deutsche Jugenddichtungen. Ergänzungsband mit einer Bibliographie der Gryphius-Drucke hrsg. von F.-W. Wentzlaff-Eggebert. Lpz., Hiersemann, 1938. XL,271 p., 1 pl. Cl. (Rebound)
Book number: 056122 Euro 31.00

Keywords: Antike, Antiquity, Neulatein, neolatin literature, neulateinische Literatur

€ 31,00
Book info

GUÉPIN,J.P. Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven. Amst., Van Gennep, 2002. 318 p. Pb. 21 cm (Anthology of Latin and Neolatin poetry)(Lower corner of frontcover very sl. bumped; trace of a sticky label on the frontcover)
Book number: 111102 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Briefe, Dichtkunst, Elegie, Epistulae, Latin literature, Letters, Neolatin, Neolatin poetry, Neulatein, elegy, neulateinische Poesie, römische Literatur

€ 10,00
Book info

HEGIUS, ALEXANDER.- BEDAUX,J.C. Hegius poeta. Het leven en de Latijnse gedichten van Alexander Hegius. N.pl. 1998. 377 p. Cl. 23 cm (diss., Leiden)(Incl. t., tr. & notes of the poems of Hegius, headmaster of the Latin school in Deventer from 1483 till 1498)
Book number: 112690 Euro 31.00

Keywords: Deventer, Dichtkunst, Lateinische Schule, Latin school, Literatur, Neolatin, Neulatein, Poesie, The Netherlands, die Niederlanden, literature, poetry

€ 31,00
Book info

HEINSIUS,N.- BLOK,F.F. Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden. Delft, Ursulapers, 1949. 340 p. Stiff wrappers. 24 cm (Dissertation, trade edition)
Book number: 107974 Euro 17.00

Keywords: Geschichte der klassischen Philologie, Königin Christina, Latin literature, Neolatin, Neulatein, Nicolaas Heinsius, Queen Christina, Schweden, Sweden, Textkritik, The Netherlands, antike altertum antiquity, die Niederlanden, history of classical scholarship, römische Literatur, textual criticism

€ 17,00
Book info

HOOFT,P.C. P.C. Hooft, C.G. Plemp, R.J. de Nerée. Emblemata Amatoria, afbeeldinghen van minne, emblemes d'amour. (Amsterdam, 1611) Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door K. Porteman. Met een vertaling van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. 222 p., ills. Stiff wrappers 24 cm (Each emblema is accompanied by 3 texts, Dutch by Hooft, the Latin versions by Plemp, the French by De Nerée)
Book number: 150486 Euro 43.00

Keywords: Antike, Antiquity, Dichtkunst, Dutch literature, Neolatin, Neulatein, Niederländische Literatur, Poesie, emblema, emblemata, neulateinische, poetry

€ 43,00
Book info