Loading...

Varia


Results 1 - 50 of 506

ABEGG-STIFTUNG. Einführung in die Sammlung der Abegg-Stifftung, Riggisberg. Petit guide du visiteur de la Fondation Abegg, Riggisberg. (By A. Gruber, E.M. Lösel, K. Otavsky, & G. Schär) Bern, Abegg-Stiftung, 1978. 72 p., ills. Stiff wrappers. 21 cm
Book number: 115903 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

ACHTER DE ZUILEN. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. Peter van Dam, James Kennedy en Friso Wielenga (red.) Amsterdam, AUP, 2014. 456 p. Paperback 21 cm
Book number: 152928 Euro 16.00

€ 16,00
Book info

ACTES DU SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL DES LINGUISTES. (Paris, Juillet 1948). Publiés ... par les soins de M. LEJEUNE. Paris, Klincksieck, (1948 - 1949). 2 vols: 112; 71, 608 p. Wrs. 25 cm
Book number: 089330 Euro 31.00

€ 31,00
Book info

AFKORTINGENLIJST VAN DE NEDERLANDSE TAAL. Onder redactie van H.J. BOEF. Apeldoorn, Auctor, 1989. XV,175 p. Cl.
Book number: 065684 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

AFRIKAANSE WOORDELYS EN SPELREËLS. In opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns saamgestel deur die Taalkommissie. Sewende, verbeterde uitgawe, tweede oplaag. Kaapstad, Nasionale Boekhandel Beperk, 1964. VII,348 p. Hardbound 22 cm
Book number: 152994 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Utrecht, Antwerpen etc., Uitgeversmaatschappij W. de Haan, Standaard Boekhandel, 1949 - 1958. 12 volumes. Cloth 27 cm (Heavy books, may require extra shipping costs) (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 153024 Euro 100.00

€ 100,00
Book info

ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST. G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij & M.C. van den Toorn. Groningen, Leuven, Wolters-Noordhoff, 1984. 1309 p. Cl. 24 cm (Heavy book, may require extra shipping costs)
Book number: 081856 Euro 33.00

€ 33,00
Book info

ALINEI,M.L. Origin and history of the Italian word Ambasciata 'Embassy'. The Hague, Mouton, 1963. 39 p. Wrs. 21 cm (Lecture)
Book number: 114272 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

AMSE-DE JONG,T.H. The meaning of the finite verb forms in the old Church Slavonic Codex Suprasliensis. The Hague, Paris, Mouton, 1974. 228 p. Stiff wrs. 24 cm (Diss.)
Book number: 081158 Euro 25.00

€ 25,00
Book info

ANNALES D'HISTOIRE DE L'ART & D'ARCHÉOLOGIE. (Vol.) 30 (2008) - 31 (2009). Bruxelles, Univ. libre de Bruxelles, 2008 - 2009. 2 vols: 156;171 p. Stiff wrs. 24 cm
Book number: 113306 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

ANSLO,R.- KNIPPENBERG,H.H. Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk. Amst., Van der Vecht, 1913. VII,348 p. Stiff wrappers 23 cm (Diss., UvA)
Book number: 116835 Euro 27.00

€ 27,00
Book info

ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENISONDERWIJS. Publikatie van de Comm. Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting in afbouw. Den Haag, SDU, 1978. 101 p., ills. Wrs.
Book number: 054821 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

ARISTOTELES.- SASSEN,F. Johannes Horthemels, de laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht. Amst., NHUM, 1961. 63 p.; 1 pl. Wrs. 24 cm (Med. KNAW) (H., 1698-1776)
Book number: 020675 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

ARS POETICA. Texte von Dichtern des 20. Jahrhunderts zur Poetik. Herausgegeben von B. ALLEMANN. XI,483 p. Cloth
Book number: 068814 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

ASMUTH,B. Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart, Metzler, 1980. VIII,217 p. Pocket 19 cm (Sammlung Metzler, Realien zur Literatur)
Book number: 116703 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

ATANASSOV,G. Kliment Ohrikdski University of Sofia. Sofia, Sofia Press, 1988. 100 p., ills. Hardbound 29 cm
Book number: 077026 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BACH,J.S.- AMERONGEN,M. VAN. Zijn bliksem, zijn donder. Over de Mattheus-Passie van Johann Sebastian Bach. Baarn, Ambo, 1997. 120 p. Paperback 22 cm
Book number: 154040 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

BAKER-SMITH,D.- A fusion of horizons. In dialogue with Dominic Baker-Smith. Edited by E.M. Knottenbelt & M. Rudnik-Smalbraak. Amsterdam, 1998. 144 p. Stiff wrappers 24 cm (More a 'Liber Amicorum'. From the preface: 'This book is not a standard academic Festschrift. Dominic Baker-Smith should, we felt, be presented with something more personal, to commemorate his departure as Professor of English at the University of Amsterdam) (Number 48 of only 200 copies printed)
Book number: 154222 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

BAKKER,D. Formal and computational aspects of functional grammar and language typology. Amst., IFOTT, 1994. XVI,444 p. Stiff wrs. 24 cm (Diss., UvA)
Book number: 081747 Euro 10.00

€ 10,00
Book info

BAKKER,H.T. De schaamteloosheid tot het uiterste gedreven. Amst., KNAW, 1997. 29 p.; ills. Wrappers 24 cm (Inaugural lecture; Gonda lectures)
Book number: 051916 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

BAKKER,J.J.M. Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm. Asten, 1971. 184,(56) p. Wrs. 24 cm (Diss., UvA)
Book number: 081161 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BAKKER,R., L. VERVLOET & A. GAILLY. Geschiedenis van Turkije. Amst., Leuven, Bulaaq/Van Halewyck, 1997. 224 p., ills. Stiff wrs. 28 cm
Book number: 109535 Euro 21.00

€ 21,00
Book info

BAL,M. Narratologie. Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes. Utrecht, HES Publishers, 1984. 199 p. Paperback 23 cm (Somewhat used)
Book number: 116713 Euro 19.00

€ 19,00
Book info

BATTENBERG,F. Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas. Darmstadt, WB, 1990. 2 parts in 1: XVIII,277;328 p. Hardbound 20 cm ('Von den Anfängen bis 1945')
Book number: 116325 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

BAUMGAERTL,M. Visiting card of Marie Baumgaertl. 2.7x9 cm. In right lower corner 'Rustschuk'. (Rustschuk was the German name of the Bulgarian city Ruse)(The card is somewhat soiled; ca. 1900?)
Book number: 117395 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

BENOIT,F. Avignon, au double visage. Paris, Alpina, (1940). 160 p.; ills. Half cloth (Rebound)
Book number: 001260 Euro 7.00

€ 7,00
Book info

BERLAGE,H.P- Dr. H.P. Berlage, bouwmeester. 230 afbeeldingen van zijn werk, met een inleiding door ir. Jan Gratama. Rotterdam, W.L. & J. Brusse Uitgevers-Maatschappij, 1925. XLVII p., 230 illustrations on 187 plates. Cloth 26 cm (Back & frontcover gilt; small label on the front flyleaf of 'S. Riddersma. Architect. Ferd. Bolstr. 18 Huizum, post Leeuwarden, tel. 4886'. See for this architect: ((h ttp))://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/Architect.html )
Book number: 151149 Euro 36.00

€ 36,00
Book info

BERZEVICZY,A. DE. Impressions de Grèce. (I. Olympie, II. Athènes, III. Eleusis, IV. Argolide, V. Delphes. Budapest, Athenaeum, 1913. 109 p. Wrs. gone. 24 cm (Dedication on title)
Book number: 103453 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BETTERIDGE,Th. & G. WALKER. (Editors) The Oxford Handbook of Tudor drama. Oxford, OUP, 2012. XX,688 p. Hardbound 25.5 cm (Including dustjacket)
Book number: 152340 Euro 50.00

€ 50,00
Book info

BIBLIOTHEQUE NATIONALE.- Trésors des bibliothèques d'Italie, IVe-XVIe siècles. Paris, 1950. (181) p., 24 plates. Wrappers. 21 cm
Book number: 153290 Euro 18.00

€ 18,00
Book info

BIKELAS,D. De leelijke zuster. Vert. uit het Nieuwgrieksch door N.J. BEVERSEN. Rotterdam, Brusse, 1920. 68 p. Hardb. (Back rep. with paper tape)
Book number: 052643 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

BISCHOFF,L. Schulnachrichten über das Schuhljahr 1825-1826, womit (...) ergebenst einladet L. Bischoff. Wesel, 1826. 10 p. No wrappers 21 cm (Programm Gymnasium Wesel 1826)(Without the 'Abhandlung' in Latin)
Book number: 107522 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

BLOOMFIELD,L. Language. Ldn., Allen & Unwin, (1950). IX,566 p. Cloth (Light marginal pencil marks)
Book number: 021395 Euro 12.00

€ 12,00
Book info

BLOOMFIELD,L. Language. Ldn., Allen & Unwin, (1962). IX,566 p. Cloth 22 cm
Book number: 090135 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BLÜMEL,R. Einführung in die Syntax. Heidelberg, Carl Winter, 1914. XII,283 p. Stiff wrappers 20.5 cm (Indogermanische Bibliothek 6)
Book number: 152242 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

BOEKE,R. Divinatie, met name bij Rudolf Otto. Leeuwarden, Dijkstra, 1957. 252,(5) p. Wrappers
Book number: 019518 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

BÖGLI,H. Avenches. Neuchatel, Griffon, (1970). 23 p.; 48 pls. Pb. (Trésors de mon pays, 134)
Book number: 001453 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

BONE,K. PEIRATA TECHNÊS. Über Lesen und erklären von Dichtwerken. Lpz./Bln., Tbn., 1909. VI,132 p. Boards 20 cm
Book number: 013635 Euro 6.00

€ 6,00
Book info

BORCH, GERARD TER.- Gerard Ter Borch, Zwolle 1617 - Deventer 1681. Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag. 2e druk. Den Haag, Mauritshuis, 1974. 247 p., illustrations. Stiff wrappers 27.5 cm (Slightly worn)
Book number: 152984 Euro 28.00

€ 28,00
Book info

BOSCH.L.J.M. Petrus Bertius, 1565-1629. Meppel, Krips, 1979. 300 p. Stiff wrappers 23 cm (Diss., Nijmegen)
Book number: 116836 Euro 16.00

€ 16,00
Book info

BOTS,J.A.H.- Orbis doctus, 1500-1850. Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen. Opstellen aangeboden aan professor dr. J.H.A. Bots. Onder redactie van Guillaume van Gemert, Frans Korsten, Peter Rietbergen & Jan de Vet. Amsterdam, Utrecht, APA-Holland Universiteits Pers, 2005. XII, 400 p. Cloth 23 cm (Festschrift)
Book number: 152989 Euro 24.00

€ 24,00
Book info

BOURCIEZ,E. Précis de phonétique française. 9e édition. Paris, Klincksieck, 1958. 235 p. Paperback (A few ballpoint annotations; name on title)
Book number: 013411 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

BOUTENS,P.C. P.C. Boutens Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labé; Oud-perzische kwatrijen. Haarlem, The Hague, Joh. Enschedé en Zonen, L.J.C. Boucher, 1951. 435,(1) p. Cloth 23.5 cm (P.C. Boutens. Verzamelde werken. Deel 3., No. 47 of 940 copies printed)
Book number: 152674 Euro 28.00

€ 28,00
Book info

BOUTENS,P.C. Lente-maan. Bussum, Uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck, 1916. 70 p. Cloth 20 cm (Back and edges of covers faded; frontcover gilt)
Book number: 117419 Euro 9.00

€ 9,00
Book info

BOUTENS,P.C. Vergeten liedjes door P.C. Boutens. Zevende druk. Bussum, Uitgave van C.A.J. van Dishoeck C.V., 1944. (II),103 p. Half cloth 20 cm (Name and small bookplate on front flyleaf; a fold in last leaf; edges of both covers faded)
Book number: 117420 Euro 8.00

€ 8,00
Book info

BRÉAL,M. Essai de sémantique (Science des significations). 2e éd. revue. Paris, Hachette, 1899. 349 p. H.cl.
Book number: 062157 Euro 29.00

€ 29,00
Book info

BROUWER,D. Gender variation in Dutch. A sociolinguistic study of Amsterdam speech. Dordrecht, Providence, Foris, 1989. 129 p. Wrs. 24 cm (Diss., Univ. Nijmegen; including a snapshot of the promotion)
Book number: 115780 Euro 15.00

€ 15,00
Book info

BROUWER,J.J.F. Het kerkelijk jaar, met zijne liturgische tijden en voornaamste feesten. Leiden, Van Leeuwen, 1907. 372 p., 5 pls. Cl. 25 cm
Book number: 113456 Euro 13.00

€ 13,00
Book info

BRUMMEL,L. Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612). Den Haag, Nijhoff, 1972. VII,190 p. Wrs. 24 cm
Book number: 105745 Euro 11.00

€ 11,00
Book info

BRUNOT,F. La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au Français. Paris, Masson, 1922. XXXVI,953 p. H.calf
Book number: 060046 Euro 35.00

€ 35,00
Book info