Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 321 - 340 of 496

PLATO. Politeia. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1975. 302 p. Paperback 21 cm (OiN 298)
Book number: 074575 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology, vertaling

€ 11,00
Book info

PLATO. Politeia. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. 2e dr. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1981. 302 p. Paperback 21 cm (OiN 298)(Cover slightly worn; name on title)
Book number: 097636 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology, vertaling

€ 13,00
Book info

PLATO. Politeia. Vertaald door G. KOOLSCHIJN. 2e dr. Amst., Athenaeum, Polak & v.Gennep, 1981. 302 p. Paperback 21 cm (OiN 298)
Book number: 065570 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Respublica, classical philology, vertaling

€ 15,00
Book info

PLATO. Drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1931. 61 p. H.cl. 24 cm (OiN 297; rebound; nice binding)
Book number: 115391 Euro 26.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Symposion, Symposium, classical philology, vertaling

€ 26,00
Book info

PLATO. Drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. Rotterdam, Brusse, 1931. 61 p. Cl. 24 cm (OiN 297; cover slightly worn; ink inscription on front flyleaf)
Book number: 103468 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Symposion, Symposium, classical philology, vertaling

€ 21,00
Book info

PLATO.- HUPPERTS,Ch. De macht van Eros. Lust, liefde en moraal in Athene. Plato, Symposium, een analyse. Amst., G.A,. van Oorschot, 2002. 394 p. Stiff wrappers 23 cm (OiN Suppl. 86: 'Op p. 91-152 integrale vert. van Symp.')
Book number: 114521 Euro 23.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Plato, Symposion, Symposium, classical philology, vertaling

€ 23,00
Book info

PLATO.- RIDDERBOS,S.J. Eros bij Plato, naar zijn Symposium en Phaedrus. Met een vertaling. Kampen, Kok, 1988. 353 p. Pb. 22 cm (OiN p. 298; incl. a complete transl. of the Symp. & the Phdr.)(Somewhat used)
Book number: 114029 Euro 16.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Phaedrus, Phaidros, Plato, Symposion, Symposium, classical philology, vertaling

€ 16,00
Book info

PLAUTUS. Komedies. Vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr. Ingeleid door J.M. Hemelrijk jr. Baarn, Ambo, 1992. 1070 p. Cloth 22 cm (OiN Suppl. 87; including a dustjacket which is partly faded; upper edge of the book-block slightly spotted; this book is somewhat leaning)
Book number: 154338 Euro 36.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 36,00
Book info

PLAUTUS. De geboorte van Hercules, het kabeltouw. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Zeist, Antwerpen, De Haan, Standaardboekhandel, 1964. 123 p. Pocket. 19 cm (OiN 301/2; Phoenix 2)
Book number: 096845 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Plautus, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

PLAUTUS. De krijgsgevangenen. Ingel., vert. en toegelicht door P. PORTERS. Amst., Antw., Wereldbibliotheek, 1955. XIII,89 p. Wrs. 17 cm (OiN 302; Klassieke Galerij)
Book number: 075078 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Captivi, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 7,00
Book info

PLAUTUS. Het kabeltouw. (Rudens). Blijspel van Plautus in vijf bedrijven en een proloog. Uit het Latijn vertaald en voor hedendaagsch toneel bewerkt door L.A.J. Burgersdijk. Middelburg, Altorffer, 1940. 128 p. Wrappers. 19 cm (OiN 302)
Book number: 114744 Euro 10.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Plautus, Rudens, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 10,00
Book info

PLAUTUS. De tweelingbroeders. Jambische bewerking door L. COUPERUS. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1982. 112 p. Pb. 21 cm (OiN 303)
Book number: 060831 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Menaechmi, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

PLAUTUS. De tweelingbroeders. Metrische vert. door H. VAN HERWERDEN. Amst., Wereldbibliotheek, (1908). 86 p. Cl. (OiN 302)
Book number: 021965 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Menaechmi, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 7,00
Book info

PLAUTUS. De tweelingbroeders. Metrische vert. door H. VAN HERWERDEN. Amst., Wereldbibliotheek, (1908). 86 p. Wrs. (OiN 302)
Book number: 023306 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Menaechmi, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 6,00
Book info

PLAUTUS. De tweelingbroeders. Metrische vert. door H. VAN HERWERDEN. Amst., Wereldbibliotheek, (1908). 86 p. H.cl. (OiN 302)
Book number: 075073 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Menaechmi, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 7,00
Book info

PLAUTUS. De tweelingbroeders. Vert. door A.C. MAAS GEESTERANUS. Amst., Versluys, n.d. 65 p. Wrs. (OiN 302)
Book number: 059052 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Komödie, Lateinisch, Lateinische, Latin, Latin literature, Menaechmi, Plautus, classical philology, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 7,00
Book info

PLAUTUS. Tweelingbroer gezocht, het spookhuis. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Bussum, Antwerpen, De Haan, Standaardboekhandel, 1965. 136 p. Pocket .19 cm (OiN 301/2; Phoenix 6; st. on title)
Book number: 159357 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Menaechmi, Mostellaria, Plautus, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

PLAUTUS. Tweelingbroer gezocht, het spookhuis. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Bussum, Antwerpen, De Haan, Standaardboekhandel, 1965. 136 p. Pocket .19 cm (OiN 301/2; Phoenix 6; st. on title)
Book number: 075975 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Komödie, Latin literature, Menaechmi, Mostellaria, Plautus, comedy, römische Literatur, vertaling

€ 5,00
Book info

PLUTARCHUS. Een bloemlezing uit zijn geschriften. Vertaald en ingeleid door W.P. THEUNISSEN. Haarlem, Spaarnestad, 1950. 344 p. Cl. 19 cm (OiN 307; Klass. Bibl. V)
Book number: 111134 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, classical philology, vertaling, vitae

€ 9,00
Book info

PLUTARCHUS. Bloemlezing uit de Moralia. Vertaald en toegelicht door A.J. KOSTER. Amst., Arbeiderspers, 1954. 240 p. Cl. 20 cm (OiN 307)
Book number: 095056 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Moralia, Plutarch, Plutarchus, classical philology, vertaling

€ 13,00
Book info