Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 401 - 420 of 496

SOPHOCLES. Elektra. (Vertaald door P. HAWINKELS). N.pl., n.d. (before 1976). 69 p. Pocket 18 cm (OiN 347; Toneelserie Publiekstheater)
Book number: 114748 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. De dood van Edipus, treurspel: Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Mr. W. BILDERDIJK. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789. XVI,101 p. Contemp. wrs. 22 cm (Geerebaert 79,7; OiN 346)(Engraved portrait of Sophocles on title)(Paper on the back partly gone; name on title; good paper)
Book number: 115665 Euro 42.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oedipus Rex, Oidipous, Sophocles, Sophokles, vertaling

€ 42,00
Book info

SOPHOCLES. Oidipoes te Kolonos. (Vertaling van) Johan Boonen. Leuven, Acco, (1985). 76 p. Pocket. 19 cm (OiN p. 347. Syrinx-Vertalingen 7) (Frontcover slightly chafed)
Book number: 158583 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Colonus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Coloneus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Edipus, koning van Thebe. Treurspel, het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der Ouden en Hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende door W. BILDERDIJK. Amst., Van der Kroe, 1779. (IV),156 p. Contemporary paper wrappers. 23 cm (Ref: STCN ppn 17136905X; Geereb. 79,6; OiN p. 346) (Cover scuffed) (Collation: pi2, A-H8, I8 (leaf I3 plus leaf chi1), K6)
Book number: 115664 Euro 55.00

Keywords: Dutch imprints, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous, Sophocles, Sophokles, Tragödie, antike altertum antiquity, tragedy, vertaling

€ 55,00
Book info

SOPHOCLES. Koning Oidipoes, drama van Sofokles. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, 1928. 74 p. Cloth. 19 cm (OiN 346)
Book number: 158553 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oidipous Tyrannos, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Oidipous. Koning Oidipous/Oidipous in Kolonos. (Bewerking door M. CROISET). N.pl., n.d. (1978). 142 p. Pocket 18 cm (OiN 347; Toneelserie Publiekstheater)
Book number: 114747 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Coloneus, Greek literature, Griechische Literatur, Kolonos, Oedipus Rex, Oidipous Tyrannos, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Koning Oidipus. In Afrikaanse verse vertolk deur Th. WASSENAAR. Met inleiding en aantekeninge van R. PRETORIUS. Johannesburg, Perskor, 1974. 94 p. Pb. 21 cm
Book number: 111391 Euro 10.00

Keywords: Afrikaans, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Oedipus Rex, Oedipus Tyrannus, Oidipous Tyrannos, Southafrican, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 10,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij) (Cover slightly worn)
Book number: 156219 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 5,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J.J.M. VAN DOORNIK. Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1955. XI,76 p. Stiff wrappers. 17 cm (OiN 347; Klassieke Galerij)
Book number: 091683 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vert. en ingel. door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. Stiff wrs. (OiN 349)
Book number: 070419 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J. DE HAES. N.pl., Desclée de Brouwer, (1959). 83 p. H.cl. 20 cm (OiN 349; incl. faded dustjacket)
Book number: 114538 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 9,00
Book info

SOPHOCLES. Philoktetes. Metrisch vert. door J. VAN LEEUWEN. 2e uitgave. Leiden, Sijthoff, (1910). XI,82 p. Wrappers 20 cm (OiN 346; occ. pencil underl.; backcover spotted)
Book number: 017844 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Philoctetes, Philoktetes, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 8,00
Book info

SOPHOCLES. Philoctetes, tragedie van Sophocles. Vertaald door L. DE JONG. Ingeleid door J.C. Bruijn. Amst., Wereldbibliotheek, 1933. 80 p. Cloth 19 cm (OiN 349) (DBNL still does not know who the translator L. de Jong is. This translation is however the first fruit of the Dutch historian Loe de Jong, 1914-2005. It was published in 1933, when he was only 19. Every Dutchman knows him as the author of the monumental and authoritative 14 volume 'The kingdom of the Netherlands during the Second World War', as a television VIP, journalist, and till his retirement in 1979 the face and Head of the RIOD (nowadays NIOD), the State institute for War-, Holocaust and Genocide Studies. He was of Jewish origin and succeeded in escaping to England in the first days of the Second World War. His parents, sister and twin brother were killed by the Germans. De Jong, of humble origin, visited the Vossius Gymnasium in Amsterdam, an excellent liberal gymnasium which had a lot of ...

€ 10,00
Book info

SOPHOCLES. Herakles' dood, Vrouwen van Trachis. Vert. door J. PIETERS. Leiden, Nijhoff, 1984. 58 p. Wrappers. (OiN 346; a few small ink annotations)
Book number: 044618 Euro 5.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, Trachiniai, Trachis, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 5,00
Book info

SPIEGEL VAN DE GRIEKSE POEZIE VAN OUDHEID TOT HEDEN. Samengesteld door H. WARREN & M. MOLEGRAAF. Amsterdam, Meulenhoff, (1988) 421 p. Paperback 22 cm (OiN 55)
Book number: 111327 Euro 15.00

Keywords: Altertum, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Dichtkunst, Greek, Poesie, byzantine, byzantinische, griechische, neogreek literature, neugriechische Literatur, poetry, vertaling

€ 15,00
Book info

SPINOZA. Ethica. Vert. door J.C. LOGEMANN. Amst., Cohen, n.d. 276 p. Cl. (De groote denkers der eeuwen)
Book number: 060868 Euro 14.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy, vertaling

€ 14,00
Book info

SPINOZA. Uren met Spinoza. Een keur van stukken uit zijne werken, vert. en van een inl. en aant. voorzien door J.D. BIERENS DE HAAN. 2e dr. Baarn, Hollandia, 1917. 218 p. Cl. (Sl. foxed)
Book number: 067075 Euro 17.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy, vertaling

€ 17,00
Book info

SPINOZA. Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Vert. en toegelicht door N. VAN SUCHTELEN. Amst., Wereldbibliotheek, 1932. 304 p. Cl.
Book number: 061722 Euro 13.00

Keywords: Antike, Neolatin, Neulatein, Philosophie, philosophy, vertaling

€ 13,00
Book info

SPRUIT,J.E. Textus iuris romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Samengesteld en vertaald door J. Spruit. en R. FEENSTRA. 3e herziene dr. Deventer, Kluwer, 1989. XII,307 p. Stiff wrs. 25 cm (OiN 55)
Book number: 115017 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Corpus Iuris Civilis, Digesta, Gai Institutiones, Gaius, Pauli Sententiae, Paulus, Roman history, Ulpiani epitome, Ulpianus, classical philology, codex, law, römische Geschichte, römisches Recht, vertaling

€ 9,00
Book info

SUETONIUS. Levens der Romeinse keizers. Julius Caesar, Augustus, Tiberius. (Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door D. den Hengst) Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1968. 240 p. Cloth. 21 cm (OiN 353)
Book number: 152561 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Augustus, Julius Caesar, Latin literature, Roman history, Tiberius, classical philology, römische Geschichte, römische Literatur, vertaling

€ 6,00
Book info