Loading...

Dutch translations of Greek and Latin Classics


Results 381 - 400 of 496

SCHURMANS,M.F. Bloedgetuigen van Christus. Martelaarsdocumeten uit de eerste eeuwen der kerk. 3e dr. Roermond, Maaseik, Romen, 1947. 228 p. Cl. 22 cm (Not in OiN)(Transl. of 32 acta martyrum; small st. on title)
Book number: 114655 Euro 18.00

Keywords: Acta martyrum, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek, Latin literature, Patristics, Patristik, Spätantike, classical philology, early christian literature, early christianity, frühchristliche Literatur, frühes Christentum, griechische, late antiquity, martyr, passio, römische Literatur, vertaling

€ 18,00
Book info

SCHWARTZ,M.A. Vertellingen uit Hellas en Rome. Vertaald en toegelicht door M.A. SCHWARTZ. Amst., Brussel, Elsevier, 1965. 2 vols: 176;168 p. Pockets 18 cm (OiN 53; previously published as 'Barnsteen'
Book number: 114720 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Anthologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, römische Literatur, vertaling

€ 8,00
Book info

SELTMAN,C. Vrouwen in de oudheid. Vertaling E. Straat. Amst., v. Kampen, 1960. 255 p.; ills., 16 pls. Cl. 23 cm (Not in OiN; incl. dustjacket; passim passages translated by Straat et alii)
Book number: 114652 Euro 13.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Frauen, Greek history, Literatur, Roman history, ancient history, classical art, classical philology, gender, griechische Geschichte, klassische Kunst, literature, römische Geschichte, vertaling, women

€ 13,00
Book info

SENECA. Uit Seneca's wijsgerige geschriften en brieven. Een bloemlezing. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door S. Blankert. Amsterdam, Arbeiderspers, 1955. 176 p. Cloth 20 cm (OiN 337)
Book number: 154470 Euro 11.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Epistulae, Latin literature, Philosophie, Stoa, classical philology, philosophy, römische Literatur, vertaling

€ 11,00
Book info

SENECA. Divi Claudii Apocolocyntosis. Tekst & vert. door H. WAGENVOORT. Amst., Paris, 1936. 86 p. H.cl. (OiN 338) (Back damaged) (Introduction, Latin text with parallel Dutch translation)
Book number: 054267 Euro 9.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Apocolocyntosis, Latin literature, Seneca, Seneka, classical philology, römische Literatur, vertaling

€ 9,00
Book info

SENECA. Het gelukkige leven. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Ivo Gay. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. 127 p. Paperback. 19 cm (OiN 338; De vita beata) (Back faded)
Book number: 152157 Euro 8.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Latin literature, Philosophie, Seneca, Seneka, classical philology, philosophy, römische Literatur, vertaling

€ 8,00
Book info

SIMONS,W.J. Noodlot en vroomheid. Bloemlezing uit de letterkunde der klassieke oudheid en der Europese middeleeuwen. Den Haag, B. Bakker/Daamen, 1959. 184 p. Pocket 18 cm (Gestalten en stromingen uit de wereldliteratuur 4)(Not in OiN. First 120 p. an anthology of ancient authors, with translations of wellknown Dutch translators)
Book number: 114719 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Anthologie, Anthology, Antike, Antiquity, Auswahl, Greek literature, Griechische Literatur, Latin literature, römische Literatur, vertaling

€ 7,00
Book info

SIZOO,A. Herleefd verleden. Schetsen uit het dagelijkse leven van 2000 jaar geleden. Kampen, Kok, 1951. 196 p., ills. H.cl. 25 cm (OiN 54: 'Doorspekt met vert., vnl. van papyri en opschriften'; incl. a not in OiN mentioned transl. of the Disdaskalos of Herodas)
Book number: 115039 Euro 13.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Didascalus, Disdaskalos, Herodas, Herondas, Papyri, classical philology, inscriptions Inschriften, vertaling

€ 13,00
Book info

SIZOO,A. Christenen in de antieke wereld. Kampen, Kok, 1953. 196 p. H.cl. 25 cm (Incl. dustjacket)(OiN p. 54, grotendeels bloemlezing van christelijke geschriften in vert.)
Book number: 114111 Euro 11.00

Keywords: Altertumswissenschaft, Antike, Antiquity, Augustinus, Didache, Egeria, Etheria, Greek, Hiernonymus, Latin literature, Spätantike, classical philology, early christianity, frühes Christentum, griechische, late antiquity, römische Literatur, vertaling

€ 11,00
Book info

SOPHOCLES. Ajax Antigone. Vertaling J. BOONEN. Amst., Int. Theatre & Film Books, Het Zuidelijk Toneel, 1991. 122 p. Pb. 20 cm (OiN 347)
Book number: 114750 Euro 11.00

Keywords: Aias, Ajax, Altertumswissenschaft, Antigone, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, ancient, classical philology, tragedy, vertaling

€ 11,00
Book info

SOPHOCLES. Twee treurspelen: Aias, Vrouwen van Trachis. Vertaald door J. VAN IJZEREN. 's-Gravenhage, Stols, Barth, (1960). 112 p. Cloth 24 cm (OiN 347)
Book number: 114646 Euro 9.00

Keywords: Aias, Ajax, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Trachiniae, classical philology, vertaling

€ 9,00
Book info

SOPHOCLES. Aias. Vertaald door B. VAN LIER. Amst., Van Oorschot, 1955. 66 p. Wrs. 20 cm (OiN 346/47; translator's dedication copy)
Book number: 073107 Euro 11.00

Keywords: Aias, Ajax, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 11,00
Book info

SOPHOCLES. Aias. Vertaald door B. VAN LIER. Amst., Van Oorschot, 1955. 66 p. Wrs. 20 cm (OiN 346/47)
Book number: 045223 Euro 8.00

Keywords: Aias, Ajax, Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 8,00
Book info

SOPHOCLES. Antigone, treurspel na het Grieksch van Sophokles in Hollandsch dicht gevolgd door P. CAMPER. Leiden, Cyfveer, 1834. VIII,63 p., portr. of Antigone engraved on the title. Contemp. brds. 23 cm (Cover worn at the extremes; sl. foxed; stamp on title) (OiN 347; Geereb. 79,13)
Book number: 115663 Euro 38.00

Keywords: Altertum, Altertumswissenschaft, Altphilologie, Antigona, Antigone, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Tragödie, classical philology, tragedy, vertaling

€ 38,00
Book info

SOPHOCLES. Antigone. Vertaald door B. VAN LIER. Amst., Van Oorschot, n.d. (after 1966). 88 p. Cl. 25 cm (OiN 348; incl. worn dustjacket)
Book number: 111439 Euro 12.00

Keywords: Altertum, Antigona, Antigone, Antike, Antiquity, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 12,00
Book info

SOPHOCLES. Antigone. Naar de koren van Dr. Felix Mendelsohn Bartholdy door WAP. Den Haag, Thierry en Mensing, 1872. 64 p. Brds. 27 cm (OiN 349; introduction, German text & Dutch transl.; st. on title)
Book number: 115084 Euro 21.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, German literature, Musik, Nachleben, Sophocles, Sophokles, deutsche Literatur, music, reception, vertaling

€ 21,00
Book info

SOPHOCLES. Elektra, drama van Sofokles. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1920. 64 p. Cloth. 18.5 cm (OiN 346, paper yellowing)
Book number: 156011 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 7,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Metrisch vertaald door J.L. Chaillet. Amsterdam, Versluys, 1907. 79 p. Wrappers. (OiN 346; back damaged)
Book number: 011966 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Vertaald en ingeleid door F. CLUYTENS. (Brugge), Desclée De Brouwer, 1952. 94 p. Wrappers (OiN 347)
Book number: 058907 Euro 6.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 6,00
Book info

SOPHOCLES. Electra. Vertaald en ingeleid door F. CLUYTENS. (Brugge), Desclée De Brouwer, 1952. 94 p. Half cloth (OiN 347)(Including dustjacket)
Book number: 150579 Euro 7.00

Keywords: Altertum, Antike, Antiquity, Electra, Elektra, Greek literature, Griechische Literatur, Sophocles, Sophokles, Tragödie, tragedy, vertaling

€ 7,00
Book info